برای عمل ادغام به طور تصادفی در طول رشته انتخاب کرده و سرانجام در سومین مرحله مقدار دو رشته را با توجه به محل ادغام جابجا میکند. روشهای مختلفی برای عمل ادغام وجود دارد که از میان آنها میتوان به روشهای زیر اشاره کرد.
* روش ادغام تک نقطه ای یا تک مکانی
* روش ادغام دو نقطهای
* روش ادغام چند نقطهای
* روش ادغام یکنواخت
* روش

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید