از مواد خام نیستند که با روش های حذف آلودگی از بین بروند بلکه از باقی مانده های شناساگرهای شیمیایی استفاده شده برای فرآوری نیز هستند]۱۴[.
رنگ یکی از بزرگترین آلاینده هاست. طی فرآوری نساجی ، عدم بازدهی نتایج رنگ زدن حجم زیادی رنگ اضافی را به طور مستقیم وارد فاضلاب می کند که به سرعت وارد محیط زیست می شود. پیرس۳۱ می گوید، مقدار رنگ

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد سطور، ابراهام، رادو، ۱۳۹۱).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید