نساجی]۱۴[
فرآیند عامل
انواع شیمیایی
آلاینده
۳۲Ds,33S, W34,Dy35
نشاسته ها،آنزیم ها،چربی ها،گریس ها،سرفکتانت ها و استیک اسید
بار اساسی
Dy,S
رنگ،آلاینده با منبع چوبی
رنگ ها
Dy
نمک ها آمونیوم،فسفات با مینای بافرها وعوامل کمپلکس ساز
مغذی ها (N,P)
S,Ds,B36,M37,Dy,N38
NaoH,،اسیدهای معدنی و آلی،سدیم

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره فنول، سوزش، پوستی، چشم‌ها
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید