طبیعت تطابق بیشتری دارد.

۳-۳-۱-۴-۲ انتخاب رقابتی۴۸
ساده‌ترین روش انتخاب این است که دو فرد از میان جمعیت کنونی انتخاب می‌گردند، فردی که برازندگی بالاتری داشته باشد به استخر پیوند راه می‌یابد. بدون در نظر گرفتن اینکه کدام روش انتخاب بکار رفته باشد، عملگر انتخاب، جمعیت میانی افراد موجود در استخر آمیزش۴۹ را تولید می‌کند. استخر

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید