ها در آنها دارای ناخالصی فلزی می باشد، به طور کل، دارای ممان دو قطبی بیشتری نسبت به ساختارهای بدون ناخالصی می باشند.
در بین کل ساختار های مطالعه شده، ساختار BNNT(8-0)-doped Ga and MNU CO,NO (j) دارای بیشترین ممان دو قطبی می باشد ، بنابراین بیش ترین انتقال بار را دارد و ساختارCNT(5-5)- doped Ga and MNU NH2 (O) دارای

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نورکافت، گارد۴۴رنگ، دستخوش، نامطلوب،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید