کمترین ممان دو قطبی می باشد. بنابراین کمترین انتقال بار را دارد.
۳-۸) شکاف بین HOMO و LUMO
در جدول( ۳-۱۲) پارامتر های محاسبه شده ای از قبیل، انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO) و انرژی پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده (LUMO) آمده است. EHOMO به نسبت زیاد، نشان دهنده ی تمایل مولکول به دادن الکترون به

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهجبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید