رنگ های اسیدی ترکیبات آنیونی انحلال پذیری در آبند که برای نایلون، چوب، سیلک و بعضی منسوجات دیگر استفاده می شوند. که یک یا چند گروه سولفونیک یا کربوکسیلیک اسید در ساختارشان دارند. تمایل رنگ – فیبر نتیجه باند های یونی بین بخش سولفونیک اسید رنگ و گروه هایی با مبنای آمین در چوب ، سیلک و فیبرهای نایلون است.
رنگ های راکتیو قابل حل در

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، a، choice، there
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید