از بین رفتن خصوصیات مفید ژنهای افراد می‌شوند. در این صورت وجود جهش برای جلوگیری از دست رفتن این اطلاعات سودمند لازم است. این عملگر همچنین امکان دستیابی به ویژگیهای مثبتی که در جمعیت موجود وجود ندارد را فراهم می‌کند. در حالیکه عملگر پیوند باعث کاهش تنوع در افراد جامعه می‌گردد، عملگر جهش باعث افزایش آن می‌گردد. دلیل اصلی استفاده از

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره فنول، قطران، زغالسنگ، جامدی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید