دانلود پایان نامه

ملاحظه ای را از خود نشان می دهند و در اکثر ساختار ها ، ممان دوقطبی نانولوله ها بعد از اتصال به مولکول MNU ، بیشتر می شود. از میان ساختار های (a)، (b)، (c)، (d)، (e)، (f)، (g)و(h) که ساختارهایی هستند که نانولوله در آنها نا خالصی فلزی ندارد ، ساختارBNNT(8-0) and MNU CO, NO(b) دارای بیشترین ممان دوقطبی و BNNT(5-5) and MNU NH2

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، this، literature، of
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید