دانلود پایان نامه

پایین تر از حد طبیعی است، با احتیاط مصرف شود.
• درهایپرگلیسمی و دیابت ملیتوس به علت اثر گذاشتن آریپیپرازول بر متابولیسم کربوهیدرات ها و افزایش خطر عدم تحمل گلوکز، باید مصرف دارو در این بیماران با احتیاط صورت بگیرد و توصیه می شود پایش وزن و اندازه گیری قند خون هر ۳ تا ۶ ماه یکبار صورت بگیرد.
• به علت اثر گذاشتن آریپیپرازول بر

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردبازرگانان، طلاق، حمل و نقل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید