وضعیتی

۲-۴-۷. تداخلات
* مصرف همزمان آریپیپرازول با دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی مانند الکل و داروهای ضدافسردگی، باعث تشدید اثر تضعیف کنندگی این دارو بر سیستم اعصاب مرکزی خواهد شد.
* مصرف همزمان آریپیپرازول با داروهای آنتی هایپرتنسیو، ممکن است سبب افزایش احتمال بروز هایپوتانسیون وضعیتی شود.
* مهار کننده قوی

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع بگیرد.، بدخیم، نورولپتیک، شیردهی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید