اختلالات اکستراپیرامیدال
* بالغین با مانیای دوقطبی( درمان ترکیبی با لیتیم یا والپروات): آکاتیزی، بیخوابی، اختلالات اکستراپیرامیدال
* بیماران ۱۰-۱۷ سال با مانیای دوقطبی: خواب آلودگی، اختلالات اکستراپیرامیدال، خستگی، تهوع، آکاتیزی، تاری دید، افزایش ترشح بزاق، گیجی
* بالغین با اختلالات افسردگی ماژور (در ترکیب با داروهای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردغرری، تأمین، "
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید