دانلود پایان نامه

پاروکستین و… می توانند باعث افزایش غلظت پلاسمایی آریپیپرازول شوند.
* القا کننده‌های CYP2D6 به علت تشدید متابولیسم کبدی آریپیپرازول، باعث کاهش غلظت پلاسمایی دارو می‌شوند.
۲-۴-۸. اشکال دارویی
mg 2, 5, 10, 15, 20, 30: Tablet
۱۰, ۱۵ mg: ODT Tablet
Solution: 1mg/ml(150ml)
(۷.۵mg/ml) 9.75mg/1.3ml: Intramascular

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع ناخودآگاه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید