مقالات

چرا فرد دچار اتیسم میشود؟

علل بروز اُتیسم: تاکنون هیچ علت مشخصی برای اُتیسم کشف نشده است ولی مشخص شده است که عملکرد غیر عادی مغز باعث ایجاد حالات اُتیسم می شود. اسکن های مغزی در بعضی موارد نشان داده است که مغز... متن کامل

By 92, ago
مقالات

مکتب های مدیریت تغییر از دیدگاه جامع نظران و روانشناسان

8  مکتب های مدیریت تغییر مدیریت تغییر شامل تعیین و برقراری ارزش ها، نگرش ها، معیارها و رفتارها در درون یک سازمان است که موجب حمایت روش های جدید در انجام کارها می شود و در عین حال غالب... متن کامل

By 92, ago