مقالات

مزایای آموزش از راه دور

مزایای آموزش از راه دور آموزش از راه دور می­تواند پاسخگوی بسیاری از نارسائی­های نظام آموزش سنتی باشد و می­تواند در تعدیل نابرابری­های اجتماعی نیز ثمربخش گردد. آموزش از راه دور... متن کامل

By 92, ago