پایان نامه حقوق

سَبِیلَ

را برگزیده است. قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی «سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. مرحوم محقق صاحب شرایع در این باره میگوید «السفیه هوالذی یصرف... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اسناد حقوق بشر

دارند، یکی از اهداف مجازات اسلامی است. هدف اصلی آموزه های اسلامی، تربیت و تعالی انسان هاست و طبیعی است که پیشگیری از انحراف و انحطاط افراد جزو برنامه های اصلی تربیتی اسلام باشد و بخش... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام کیفری اسلام

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد کرامت ذاتی انسان

انسان را در عالم خلقت سبب شدو حرکت تکاملی به سوی خداست که به او ارزش می بخشد و مرتبه او را در بین دیگر آفریده ها بالا می برد. در رویکرد اسلامی٬ بین حقوق بشر و وابستگی انسان با سرچشمه... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد کنوانسیون منع شکنجه

طبیعی مجموعه حقوقی است که بشر به عنوان موجودی آزاد و خردمند و قادر بر گزینش٬ داراست. (او می گوید:) این حقوق که قانون الهی و همزاد با آدمی است٬ بر کلیه افکار دیگر٬ تقدم دارد…»بنا بر... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اسناد بین الملل

و حقوق خود را نمایان کرده، مفهومی نو رسیده است.البته به مطالعه تاریخ روشن می شود ریشۀ اصلی «کرامت خواهی انسان»، در افکار افلاطون و ارسطو به چشم می خورد و سابقۀ تاریخی آن به دوران پیش... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد کرامت ذاتی انسان

بطور فطری و یکسان ازآن برخوردار هستند، و کرامت اکتسابی آن نوع شرافت و حیثیتی است که انسانها به صورت ارادی و از طریق به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی خود درمسیر رشد و کمال و کسب... متن کامل

By 90, ago