با موضوع انتقال به فناوری RFID

اولین فرق بدین صورت بوده که پویشگر بارکد، برچسبای چاپ شده ای رو می خواند که شامل اطلاعات شناسایی یه محصول، کالا یا محموله باشه. دومین فرق این بوده خواننده RFID یه بخش بسامد رادیویی رو بوجود می آورد تا چند برچسب غیر فعال کرده و یا چند برچسب فعال رو بررسی کنه. این درحالی بوده که پویشگر بارکد واسه ایجاد رابطه با برچسب بارکد فقط از خط دید[۲] استفاده می کنه. برچسبای RFID رو میشه به صورت یه جا خواند( مثلا تا ۵۰ برچسب در هر ثانیه) در حالی که در هرزمان میشه فقط یه برچسب بارکد رو خواند. بعضی از برچسبای RFID، اطلاعات خود رو بعد از بسته بندی دوباره جنسا به صورت خودکار تغییر میدن در حالی که اطلاعات برچسبای بارکد قابل تغییر نیس. به نمودار زیر مراجعه کنین:

برچسبای RFID مربوط به یه جعبه از اجناس می تونن در برگیرنده اطلاعات بیشتری در مورد محصول و تولید کننده باشن تا برچسبای مربوط به یه محصول. این توانایی موجب می شه که هم زمان با انتقال یه جعبه یا محموله در زنجیره تامین به باز کردن جعبه، بررسی برچسب تک تک اجناس، گذاشتن دوباره اجناس درجعبه و بسته بندی دوباره اون نیاز نباشه.

این برچسبا تا وقتی که از کالا جدا نشن یا تحتت تاثیر مواد مضر قرار نگیرند موثر بوده و موقع انتقال به طور کامل قابل رویت هستن. انتهای ضمیمه شده به این برچسبا باید در جهت صحییح قرار بگیرن چون بعضی از اونا نمی تونن به آسونی علائم امواج رادیویی رو دریافت کنن. برچسبای بارکد برخلاف برچسبای RFID، قابل برنامه ریزی نیستن. وقتی که اطلاعات روی برچسب چاپ شد نمیشه اون رو تکمیل کرد یا دوباره نوشت. بدین معنا که نمیشه بارکدها رو واسه افزایش اطلاعات جدید دوبارهً چاپ کرد.

برنامه ریزی

اگه برچسبای بارکد یه بار چاپ شن هم نمی تونن در برگیرنده اطلاعات مربوط به اون چیزی که در زمان انتقال کالا در زنجیره تامین اتفاق افتاده باشن. این برچسبا بدون اطلاعات ردیابی بوده و فقط در برگیرنده اطلاعات مربوط به محصول و تولید کننده هستن.

از طرف دیگه برچسبای قابل برنامه ریزی RFID می تونن هر اتقاقی از جمله زمان رسیدن، ارسال دوباره، حرکت درمکان و تاریخ مشخص وتغییر در شرایط محیطی رو براساس نوع مدار این برچسبا ثبت کنن. حجم داده هایی که یه برچسب می تونه بخونه به اندازه حافظه برچسب و محدوده بسامد اون بستگی داره.

یه برچسب RFID با امکانات پیشرفته تر می تونه طوری برنامه ریزی شه که این مورد رو مشخص کنه که چه شخصی چه بخشی از اطلاعات ( نه فقط تولید کننده ومحصول) رو بخونه و چه اطلاعات جدیدی رو اضافه کنه. این توانایی مانند تخصیص فایده هایی به افراد یا گروه ها واسه دسترسی به فایل یا فهرست راهنما، ارسال و دریافت اخطار واسه وقایع جور واجور مربوط به زنجیره تامین، اندازه حساسیت داده ها واسه هر کاربر، گروه، فایل یا فهرست راهنما و تعیین زمان مورد نظر واسه تغییر اسم رمز باشه. امکان برنامه ریزی برچسبا، قابلیتی بوده که فناوری بارکد بدون اون هستش. چون اطلاعات برچسب بارکد فقط به محصول و تولید کننده محدود شده و برنامه نویس نمی تونه اطلاعات جدیدی رو اضافه کنه. این برچسبا فقط یه بار چاپ می شن.

ایده

فناوری RFID دارای سه محدوده از بسامد هست: کم، متوسط، زیاد. برچسبایی که بسامد کمی دارن، غیرفعال بوده و محدوده خوندن کوچیکی دارن. برچسبایی که دارای بسامد متوسط هستن هم غیرفعال بوده اما محدوده خوندن اونا کوچیک نیس. برچسبایی با بسامد زیاد،RFID فعال بوده و دارای محدوده خوندن گسترده تری هستن. برچسبایی با بسامد بیشتر، برچسبای فعال دو طرفه هستن.

همه برچسب خوانا وقتی که فعال می شن دامنه بسامد رادیویی رو ایجاد می کنن. وقتی که یه برچسب خوان به شناسایی و بررسی برچسبای فعال می پردازه. اونا رو فعال می کنه. این برچسبای غیر فعال، کوچیک تر و سبک تر از برچسبای فعال هستن. بعضی از اونا به سبکی برچسبای بارکد و یا حتی سبک تر از اونا هستن. وقتی که برچسبا فعال با بهره گرفتن از انرژی باطری وارد محدوده یه خواننده می شن اون وقت خواننده در وضعیت خوندن قرار گرفته و برچسبا رو بررسی می کنه. هر چند این برچسبا واسه فواصل طولانی تر مناسب هستن. اما هزینه اونا به دلیل وجود مدار سخت تر و وزن باطری از هزینه برچسبای غیرفعال بیشتره. با این وجود همزمان با افزایش اندازه درخواست، قیمت این برچسبا کم میشه.

فناوری RFID از نوع غیرفعال در مورد جنسای جدا از هم و بسته بندی شده، کارآمده. از RFIDای فعال و غیر فعال در وسایل نقلیه و بارگیری جنسای بسته بندی شده استفاده می شه. از RFID فعال واسه جنسای سنگین تری مانند صندوق و جعبه استفاده می شه. وسایل نقلیه حامل این صندوقا و جعبها در بیشتر مواقع با یه برچسب RFID فعال همراه هستن. یعنی برچسبای RFID غیر فعال واسه کالاهایی کوچیک تری مانند کتاب، لباس و بقیه شکل های جور واجور تک مناسب بوده در حالی که برچسبای RFID فعال واسه جنسای بزرگتری مانند جعبه و صندوق مناسب هستن.

یکی دیگه از امتیازات برچسبای بارکد، این بوده که اونا جدا از نوع مواد تشکیل دهنده محصول، بسته بندی و یا مواد مورد استفاده واسه بسته بندی محصول، قابل خوندن هستن. در مقابل، برچسبای RFID با همه نوع مواد کار نمی کنن. این برچسبا تا وقتی موثر هستن که مواد بسته بندی یا تشکیل دهنده محصول از مواد مضری مانند فلز یا مایعاتی نباشه که بر توانایی خونده شدن برچسبا تاثیر منفی دارن.

فلزات آهنی، بدترین ماده واسه این برچسبا هستن. RFID، واسه غذاهای کسنرو شده یا بطری سودا ترکیب خوبی نیستن. با این وجود از  RFIDدر بعضی بخشای صنعت غذا که در اونا مواد بسته بندی، مضر نیستن؛ استفاده می شه. مثلا برچسب بسته های پلاستیکی شامل مرغ. استافده از روشای مقرون به صرفه حایگزین روش بسته بندی با فلز مخصوصا در جایی که به ذخیره سازی بدون وجود هوا نیاز بوده، شاید واسه شرکتای کوچیک تر ممکن نباشه. فقط شرکتای بسیار بزرگ می تونن هزینه بالای تحقیق در مورد روشای بسته بندی جانشین رو تقبل کنن.

یکی از دیگر از مسائل مربوط به فناوری RFID این بوده که خواننده نمی تونه با برچسبی که به صورت عمودی نسبت به آنتن خواننده قار گرفته رابطه برقرار کنه. این مورد مشابه وضعیتی بوده که در اون شما باید جهت آنتن رادیو یا تلویزیون خود ار تغییر دید تا تصویر یا صدای بهتری رو دریافت کنین. وقتی که علائم خوب دریافت نشه شما جهت آنتن رو دوبارهً واسه دیگه ایستگاه های رادیویی یا تلویزیونی رو نگیرین. درصورتی که جنسا و صندوقای شامل برچسب RFID نسبت به آنتن، عمود نباشن این مشکل نباید وجود داشته باشه. محدوده پویش واسه دامنه بسامد رادیویی، بسیار گسترده تر از این محدوده واسه بارکده.

بعضی از برچسبا شاید نشون داده نشه و یا به درستی در صفحه رایانه بخش پرداخت پول نمایان نشه. این بدین معنا بوده که جنسای برچسب دار موجود در سبد خرید باید در بخش پرداخت پول از سبد خارج شن تا جهت آنتن برچسبا اصلاح شه. موضوع دیگه ای که وجود داشته اینه که حتی اگه جنسای برچسب دار به درستی در سبد خرید قرار داده شده باشن و تداخل علائم هم وجود نداشته باشه، وجود برچسب خوان RFID سیار (مثلا خریدار) در فاصله نزدیک یه خواننده واسه پویش جنسای موجود تو یه سبد خرید می تونه با بسامد رادیویی مود استفاده یه خواننده دیگه واسه پویش شکل های جور واجور متفاوت تو یه سبد خرید دیگه که در همون نزدیکی قرار داره تداخل پیدا کنه.

تا الان این مشکل، مهم نبوده، چون امکان تداخل خوانندگان با همدیگه کم بوده. هزینه برچسب خوانای RFID خیلی زیاده. هم زمان با افزایش اندازه درخواست واسه برچسب و لوازم سیار، قیمت برچسب خوان و برچسبای RFID کاهش پیدا کرده و به کار گیری RFID در بخش خصوصی، دولتی و آموزش زیاد شده. وجود استانداردهایی واسه جفت و جور کردن امکان به اشتراک گذاری بسامدای رادیویی و پهنای باند مشترک بین سامانه ها لازم میشه.

به خاطر همین، به کار گیری RFID در زنجیره های تامین تولید، خرده فروشی و لجستیک مناسب تر میشه. در این زنجیره برچسب خوانا در نقاط راهبردی قرارداده شدن تا موقع پویش کالاا با همدیگه تداخل پیدا نکنن(Myerson,2006).

۲-۲-۱۰مفهوم واژه شناسائی از راه امواج رادیوئی[۳] (RFID)

واژه RFID روشی واسه شناسایی اتوماتیکه که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از راه ابزاری به نام تگ[۴] (برچسب) است. در واقع تگ اون چیزیه که واسه شناسائی به وسایل وصل می شه و از راه امواج رادیوئی فعالیت می کنه.

این فناوری سابقه ای دیرین داره و میشه گفت تکنولوژی امواج رادیوئی (RF) از دهه ۲۰ میلادی ارائه شده بود

در سال ۱۹۴۶ لئون درمین[۵] روس وسیله ای جاسوسی اختراع کرد که امواج رادیوئی رو به اطلاعات صوتی تبدیل می کرد که این امواج صوتی هم باعث ارتعاش یه دیافراگم می شد و در ازاء امواج جور واجور دیافراگم نمودارای جور واجور رو ترسیم می کرد. این تقریبا اولین استفاده این چنینی امواج رادیوئی بوده کما اینکه در سال ۳۹ ارتش بریتاینا واسه تشخیص هوا پیماهای دوست از دشمن از این فناوری استفاده می کرد.

اما اولین کاربرد RFID به روش مدرن رو میشه در سال ۱۹۷۳  و در لابراتوار علمی لوس آلاموس و به وسیله استیون دپ، الفرد کوئل و روبرت فریمن دونست(Landt Jerry,2001).

ضمن اینکه اولین امتیاز این فناوری با نام اختصار RFID در سال ۱۹۸۳  و به آقایی به نام چارلز والتون[۶] اهدا شد.

امروزه این فناوری کاربرده های بسیاری داره که از جمله میشه به کار گیری در گذرنامه، پرداخت مشکلات جاده ای، کنترل حرکت کالا[۷]– به عنوان جانشین بارکد- در اتومبیلا ، در کنترل حیات وحش و حتی حیوانات اهلی، در سیستمای انبارداری، کاشت در بدن آدم(ایمپلنت)، کتابخانه ها و بقیه موارد کاربرد داره.( Paolo Magrassi,2001).

مشکلات

در سالای گذشته با در نظر گرفتن بحث به کار گیری RFID در کنترل حرکت کالا  م هچنین انبارداری پیشنهاد به کار گیری این فناوری به عنوان توانا ساز در زنجیره تامین ارائه شده.

۲-۲-۱۱مزایا و چالشای RFID

این جور ادعا شده که RFID به افزایش کاردایی و بازده زنجیره تامین کمک می کنه. چون این امکان جفت و جور می سازه که شرکتا بتونن اطلاعات مربوط به اجناس رو ردیابی کرده و هم زمان با انتقال اجناس در طول زنجیره تامین بتونن طوری بهتر و با انعطاف بیشتری به مدیریت اونا بپردازند. امتیازات اصلی RFID عبارتند از: تشخیص دقیق هر کالا، ردیابی کالا هم زمان با حرکت اون در زنجیره تامین، به اشتراک گذاری اطالعات با شرکای تجاری، جفت و جور کردن امکان همکاری در مورد مدیریت موجودی کالا، برنامه ریزی، پیش بینی و تکمیل موجودی. در شرایط ایده آل وقتی که RFID به طور کامل در مراکز پخش اجرا شه نیاز به بررسی بارکد و شمارش دستی درمحل دریافت کالا رو برطرف می کنه. این موجب کاهش تعداد ساعات فعالیت کارکنان و کم شدن اندازه خطاهای انسانی در روشای الان بررسی بارکد می شه. بسیای از کارشناسان فکر میکنن که فناوری RFID به افزایش اندازه دقت کمک کرده و بازده کارکنان در محل انبار رو هم زیاد کرده چون اطلاعات بیشتری در دسترس میشه. هم اینکه برچسب خوانای RFID مستقر درمحل خروج، اندازه دزدی کارکنان رو هم کاهش میدن.

با اینکه امتیازات به کار گیری RFID زیاد بوده اما به کار گیری این فناوری با چالشایی هم همراه س. بزرگ ترین رقابت مربوط به استفاده گسترده از فناوری RFID، کنترل هزینه ها هم زمان با بهره گرفتن از امتیازات مورد نظره(Jones,2004). این هزینه ها بالاتر از هزینه برچسبه. طبق مطالب عنوان شده به وسیله کانسینکس [۸]سازمانا در کنار هزینه برچسب باید به هزینه به کار گیری برچسب در مورد اجناس، هزینه خرید و نصب خوانندگان، هزینه ترکیب سامانه آموزش، سازماندهی دوباره و هزینه اجرا برنامه هم توجه کنن. تحقیق گذشته Vijayaraman و Osky نشون میده که هزینه ها و امتیازات، نگرانی های اصلی شرکتای اجرا کننده RFID هستن و نگرانی های بعدی اونا به ترکیب و استاندارها مربوطه. دیگه تحقیق انجام شده که در مورد مدیریت به ارائه مشاوره می پردازه نشون میده خرده فروشان می تونن از امتیازات کم شدن اندازه موجودی انبار، کاهش هزینه نیروی کار انبار و فروشگاه و تعداد کالاای ذخیره شده که همه به به کار گیری فناوری RFID موبوط بوده استفاده کنن. اما بعضی از تولید کنندگان کم کار اجناس مشتری بعداز به کار گیری این فناوری با هزینه های بیشتر و امتیازات معوقه مواجه می شن. بعضی از فناوری RFID انتقاد کرده و می گن که هزینه این فناوری خیلی زیاده بوده و درصورت اجرا  شدن نمی تونه پاسخگوی سرمایه گذاری انجام شده باشه. بر خلاف بررسیای اولیه انجام شده در مورد برچسبای RFID به وسیله تسکو[۹] موبوط به به کار گیری برچسب  واسه جنسا هم اونقدر به عنوان نگرانی خیلی از شرکتا مطرح بوده چون هزینه برچسبا و زیر ساخت مربوطه هنوز بیشتر از امتیازات مورد انتظاره.پس خرده فروشانی مانند ,وال مارت[۱۰]، از عرضه کنندگان می خواهندکه از برچسب RFID فقط در مورد صندوقا و پالتا استفاده کنن. یکی از یافته های اینجور تغییری از سطح جنسا به سطح صندوقا و پالتا، توجه به نگرانی مربوط به حریم خصوصی بوده چون RFID به عنوان یه راه حل داخلی زنجیره تامین مطرح شده نه موردی که مستقیماً بر مشتری اثر داشته باشه(luckett,2004).

از دیگر چالشای مربوط به به کار گیری RFID، نبود وجود استاندارهای جهانی مربوط به برچسبه. استانداردهای مربوط به فناوری RFID هنوز در حال تکامل هستن.شرکت یی پی سی کلوبل[۱۱]که یه شرکت غیرانتفاعی بوده واسه آماده سازی استانداردای مربوط به برچسبا با سازمانای عضو همکاری می کنه. خرده فروشانی مانند وال مارت از عرضه کنندگان می خواد که از استاندارهای EPC استفاده کنن. استاندارهای باز مربوط به برچسب خوانا و برچسبا در آینده به کاهش هزینه فناوری RFID کمک می کنن( Vijayaraman& Osyk,2006).

 ۲-۲-۱۲کاربردهای RFID

RFID در زنجیره تامین

در زمان زنجیره تامین بدون فناوری RFID، در تعداد خیلی از شبکه های جهانی زنجیره های تامین در مورد SCM، برنامه ریزی زنجیره تامین (SCP)، اجرای زنجیره تامین(SEM)، بهینه سازی زنجیره تامین(SCO)، مدیریت اتفاق زنجیره تامین( SCEM) و مدیریت چگونگی کارکرد زنجیره تامین(SCPM). حالا ما وارد عصر زنجیره تامین همراه با فناوری RFID شده ایم. زنجیره تامین دارای فناوری RFID، شبکه جهانی تشکیل شده از عرضه کنندگان و متشریانی بوده که به تولید، ردیابی و عرضه اجناس دارای برچسب RFID می پردازن که از مواد خام تولید شدن. اجزای نیمه ساخته هم از چند منبع به چند مقصد عرضه می شن. یه عرضه کننده با در نظر گرفتن نقش بقیه عرضه کنندگان می تونه درمورد کالای نیمه ساخته و مواد خام به عنوان عرضه کننده اصلی، هماهنگ کننده یا عرضه کننده جانبی فعالیت کنه(Myerson,2006).

یه مشتری می تونه یه خرده فروش، کلی فروش، مدیرانبار، تولیدکننده یا حتی یه مقام اجرایی ارشد باشه. یه مشتری با در نظر گرفتن نقش بقیه مشتریان می تونه واسه دریافت مقدار صحیحی از اجناس تکمیل دشه با جزئیات درست در جا و زمان درست به عنوان مشتری اصلی، هماهنگ کننده یا مشتری جانبی بکنه.

هر فردی در مورد انتقال اجناس و مواد در زنجیره تامین، نقشی رو اجرا می کنه. زنجیره تامین در برگیرنده همه لوازم، فعالیتا و کارکرد در مورد تولید محصول، نوشتن اطلاعات در برچسبا RFID، خوندن و نوشتن واسه ردیابی محصول در زیرساخت فناوری RFID و عرضه محصول به مشتری که سفارش داده استه.

این زیرساخت با سامانه های تک منظوره ای مانند ERP,SCM، پایگاه داده های مجازی، سامانه های قدیمی و سامانه های بسته بندی جدید ترکیب می شه.

نمودار زیر نشون دهنده این مورد بوده که یه تامین کننده چیجوری در سطوح جور واجور با دیگه تامین کننده گان رابطه برقرار می کنه(Myerson,2006).

این پروسه با یه زنجیره تامین در مرحله ۰ شروع می شه که محصول تموم نشده رو از ۲ زنجیره تامین در مرحله یه دریافت می کنه. یکی از این دو زنجیره تامین هم یه محصول تموم نشده دیگه رو از سومین زنجیره تامین در مرحله دو دریافت می کنه که اون هم به نوبه خود مواد خام رو از زنجیره تامین چهارم در مرحله سوم دریافت می کنه. دیگه زنجیره تامین در مرحله یه، اجناس تموم نشده رو به زنجیره تامین در مرحله ۰ و اجناس تکمیل شده رو به مشتری در مرحله یه می فرسته . مشتری مرحله یه که از زنجیره تامین ۰ گذشته تا اجناس تکمیل شده رو از زنجیره تامین مرحله یه دریافت کنه. می تونه اجناس رو به مشتریان مراحل پایین تر هم ارائه دهد. یکی از این مشتریا می تونه یه سری از اجناس تکمیل شده رو از زنجیره تامینی در مرحله سه دریافت کنه. که اجناس تموم نشده رو به زنجیره تامین مرحله ۰ هم می فرسته .

در جایی که زنجیره تامین مرحله ۰ مثلا بر جنسای بسته بندی مشتری متمرکز می شه زنجیره های تامین دیگه مراحل بر یکی از سه مدل جنسای بسته بندی شده مشتری، تولید یا سفارشی سازی انبوه و یا ترکیبی از این دو یا سه مدل تمرکز می کنن. هم زمان با هرچه بیشتر جهانی شدن زنجیره های تامین و همکاری اونا با بهره گرفتن از راه استانداری که بالاتر از محدوده های جغرافیایی و بین سازمانی بوده، تعامل عرضه کنندگان و مشتری هم سخت تر هم می شه. یکی از روشای مدیریت تعامل پیچیده مشتری و عرضه کننده، مدیریت پروسه های تجاری تعاملات زنجیره تامینه. این کار از راه SCM قابل اجرا بوده که شامل اصول تجاری برنامه ریزی، هماهنگ سازی، ترکیب، مدیریت، زمان بندی، کنترل، تولید، ردیابی و عرضه اجناس در سرتاسر زیرساخت فناوری RFIDه.هدف SCM افزایش اندازه رویت پذیری و سرعت محصول از راه ارتقای روشای مورد استفاده در زیر ساخت RFDI واسه خوندن ونوشتن سریع اطلاعات ردیابی در حالی بوده که منابع داخلی زنجیره تامین رو با منابع خارجی ترکیب می کنه.

با این وجود فرآیندای تجاری بخشی از SCM هستن. رویت پذیری اجناس و روشای مدیریت از دیگر از اجزای SCM هستن.

ما واسه موثر ساختن این پایه به لایه بعدی رفتیم که در اون بر روشای مورد استفاده در زیرساخت فناوری RFID تمرکز شده. چگونگی انتخاب روش ها به فرآیندای تجاری لایه سوم بستگی داره. نوع فرآیندای تجاری بکاربرده شده تا حد زیادی به روش و اصول مدیریت مورد استفاده واسه مدیریت ساختار زنجیره تامین بستگی داره.

مثلا اگر سازمان به اجرای روند مدیریت مشارکتی تمایل داشته باشه. اون گاه ما یه سری از پروسه های تجاری رو مطرح می کنیم که افراد شرکت کننده و سهام داران از اونا استقبال می کنن. از طرف دیگه اگر سازمان روش دیگری از مدیریت رو انتخاب کنه ما هم فرآیندای تجاری متفاوتی رو مطرح می کنیم که مدت زمان لازم واسه پذیرش اونا به وسیله افراد شرکت کننده و سهام داران، متفاوت خواهدبود. پروسه های تجاری و روشای مدیریت مربوطه، هرچه که باشن، روش باید به طور کامل مشخص باشه. تا به تبدیل این اصول به پروسه های تجاری (و دیگه اقدامات لازم که مدیران و تصمیم گیرندگان انجام میدن) در بخشای جور واجور ساختار زنجیره تامین کمک کنه(Myerson,2006).

اون چیزی که همراه SCM بوده SCP با فناوری RFID بوده که شامل تعامل درخواست و عرضه با استفاده زیرساخت RFID به خاطر ردیابی اجناس در بخشای جور واجور زنجیره تامین بوده تا به درخواست مشتری جواب داده شه. این مورد بیشتر در برگیرنده برنامه ریزی شبکه، ظرفیت، درخواست، منابع تولید، زمان بندی و منابع جایگزینی و عرضه س.

موضوع مهم تر، پیش بینی تغییرات عرضه و درخواست در حالی بوده که مدیران و مسئولین اجرائی مشغول برنامه ریزی پروسه تولید هستن. SCP با ایجاد یه سری از عرضه کنندگان در جواب به پیش بینی خریداران و با هماهنگ سازی فناوری RFID واسه بهینه سازی روند عرضه اجناس به خاطر ایجاد توازن بین درخواست و عرضه تو یه زمان مشخص سر و کار داره.

زیرساخت RFID، جانشین احتمالی سامانه SCIV( رویت پذیری موجودی کالای زنجیره تامین) بوده چون عمل ردیابی RFID به افزایش اندازه رویت پذیری اجناس ردیابی شده کمک می کنه.

چالشای پیش روی در به کار گیری  RFID

سوهانگ لی و بقیه در مقاله ای با عنوان ‘فناوری تشخیص امواج رادیوئی، کارکردها، چالشای فنی و روش های هدف دار’ (Sohong Li, et al,2006) خلاصه ای از چالشای پیش روی فناوری RFID رو به صورت زیر گفتن:

هزینه چالشای فنی
هزینه تگای غیرفعال از ۲۰ سنت تا ۱ دلار متغیره.
واسه هر فروشگاه تا ۱۰۰ هزار دلار خوندن و مدیریت داده لازمه.
۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار واسه اتحاد RFID با سیستمای اطلاعاتی فعلی لازمه.
استاندار هیچ استاندار عمومی مقبولی وجود نداره
انتخاب تگ و تگ خوان فرکانس برچسبا
طرح آنتن برچسب خوان
طراحی آنتن برچسب
اندازه خوندن اطاعات
صحت خوندن اطلاعات
مدیریت داده ها کیفیت و برابری داده ایی که به وسیله وسیله RFID ایجاد شدن.
خوندن اشتباه و یا چندگانه برچسبا
داده های معتبر و اشتباه
استفاده درست از حجم بزرگ داده هایی که ایجاد شدن
اتحاد سیستم ترکیب سیستمای RFID و داده هایی که تولید کردن با دیگه کارکردها و دیتابیسای عملکردی
امنیت استراق سمع
حملات ردیابی
برچسب و برچسب خوانای تقلبی
حملات فیزیکی پنهونی
رد توافقات انجام شده واسه خدمت رسانی

تصویر ۱-۲ چالشای پیش رو در استفاده RFID

۲-۲-۱۳ امکان پذیری RFID از دید اقتصادی

هنگام بررسی امکان پذیری RFID از دید اقتصادی باید از این موضوع مطمئن شید که اندازه خطر به حد قابل قبولی کاهش پیدا کرده. مثلا مخاطره هایی مانند: نبود کم شدن اندازه کار، هزینه نگهداری زیاد بدون کامل سازی اطلاعات، ارسال نادرست یا کاهش تعداد جنسا، قیمت گذاری نادرست و احتمال افزایش هزینه مدیریت معاملات.

عواملی که باید در بررسی هزینه ها و امتیازات در نظر گرفته شن عبارتند از:

    • بهینه سازی زنجیره تامین

 

  • مسائل مربوط به حریم مشتری
  • چالشای امنیتی
  • چالشای عملکردی و IT
  • چالشای لجستیکی (پشتیبانی )
  • چالشای مدیریت برنامه
  • آموزش
  • چالشای مربوط به اجرای استاندار

چگونگی محاسبه ROI واسه مشخص کردن بهترین بازده روشای جور واجور سرمایه گذاری هم مهمه. واسه اجرا کردن RFID، ROI بر اساس روش ارزش خالص( که به اون ROI ارزش زمان هم می گن) روش بهتری بوده چون گردش وجه به احتمال زیاد از یه سال به سال دیگه دچار نوسان شده و فناوری RFID و استانداردها به دلیل ارتقای پروسه های تجاری مطرح شده به وسیله این فناوری واسه ردیابی و توانایی رویت سریع تر اجناس، کامل تر می شن.

درکنار نوسانات گردش وجه، ROI ارزش – زمان وقتی به درد بخور بوده که شرکت بعد از شروع پروژه، هزینه سرمایه ای اضافی رو پذیرفته باشه( مثلا پروژه تحقیقاتی آزمایشی تا یه پروژه تولید کامل). این نوع روش محاسبه وقتی به درد بخور واقع شده که شرکت واسه ایجاد لوازم بزرگ به خاطر آماده سازی زیرساخت RFID طی یه مدت زمان مشخص سرمایه گذاری انجام بده، بدین معنا که سرمایه گذاری یه بار انجام نمی شه. انتخاب روش سرمایه گذاری به این موارد بستگی داره: اجباری بودن یا نبودن به کار گیری فناوری RFID واسه شرکت، پیچیدگی فناوری RFID که شرکت باید اجرا کنه و وابستگی شرکت به یه سری از چند عرضه کننده( مثلا عرضه کنندگان مرحله اول که به عرضه کنندگان مرحله دوم وابسته هستن و به همین تربیب).