دانلود پایان نامه

بودن همیشگی و یقینی عمل لزومی ندارد، بلکه آنچه برای تحقق این دو بند لازم است، آگاهی از غالبا کشنده بودن آن است. به عبارت دیگر لازم نیست، مرتکب بداند که عمل او قطعا مرگ را به دنبال دارد؛ زیرا در این صورت مشمول بند “الف” خواهد بود، بلکه تنها دانستن و التفات به این امر که عمل او به صورت غالبی و عادتا منجر به مرگ می شود، برای تحقق قتل عمدی کافی است. عبارت مرحوم آیه ا… خویی در این باره بسیار رساست؛ ایشان در تببین قتل بر اساس عمل عادتا کشنده چنین می نویسند: “لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا” یعنی: زیرا قصد فعل، با علم به این که مرگ، عادتا بر آن فعل واقع میشود، منفک از قصد تبعی قتل نیست. همانطور که مشاهده می شود ایشان با ذکر عبارت “مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده”، به دانستن ترتب مرگ بر فعل به صورت عادتی و نه همیشگی، صراحتا این مطلب را متذکر شده اند.
دقت در بند “ب” ماده 206 ق.م.ا و منابع فقهی مورد اقتباس مقنن در وضع این بند، نشان می دهد که برای تحقق آن، صرف عمل نوعا کشنده کفایت نمی کند، بلکه طبق این بند، این عمل باید ” عمدا ” صورت گیرد و با توجه به این که علم از لوازم عمد است و حقوقدانان عمد را شامل علم و اراده دانسته اند ، لذا این مطلب که در صورت قتاله بودن آلت ارتکابی، علم و دانستن مرتکب به هیچ وجه مطرح نبوده و عمل قطعا قتل عمدی است ، مخالف متون فقهی و بند “ب” و “ج” ماده 206 است. زیرا همانطور که اشاره شد برخی فقها به صراحت علم مرتکب به خاصیت فعل خود را برای تحقق قتل عمدی بر اساس عمل نوعا کشنده لازم دانسته اند . نکته آخر در این قسمت، بررسی تفاوت عبارات به کار رفته در بند های “ب” و “ج” است. در حالیکه در بند “ج”، به آگاه بودن قربانی اشاره شده است، این مطلب در بند “ب” مسکوت مانده است؛ علت این اختلاف همانطور که به درستی بیان شده است؛ بدین علت است که موارد مذکور در بند “ج” مانند بیماری، عموما از انظار مخفی بوده و در نتیجه با توجه به لزوم علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل خود و مخفی بودن وضعیت خاص قربانی، در انتهای بند از لزوم آگاهی قاتل سخن گفته شده است ، بدون آنکه از کلمه “عمدا” مانند بند “ب” در ابتدای این بند نیز استفاده شود. به نظر ما هیچ فرقی بین عبارت ” و به آن آگاه باشد” در بند”ج” و “عمدا” در بند “ب” نمی باشد؛ و تنها به دلیل خاصیت پنهانی داشتن برخی موارد بند “ج”، مانند بیماری پنهان متهم یا ناتوانی او مانند بلد نبودن شنا، لزوم آگاهی داشتن مرتکب در آخر بند “ج”، صراحتا ذکر شده است که بحثی کاملا اثباتی است؛ بدین صورت که اگر قتل در حالتی صورت گیرد که ناتوانی قربانی پنهان باشد، بار اثبات علم قاتل بر عهده شاکی است، در حالیکه در حالات دیگر مانند برخی حالات مذکور در بند”ج” (مانند کودکی و پیری) و تمامی موارد بند “ب”، بار اثبات خلاف یعنی نداشتن علم به نوعا کشنده بودن، بر عهده مرتکب است ؛ زیرا در بند “ب”، به علت کشنده بودن نوعی عمل نسبت به تمامی افراد جامعه و نیز در حالات آشکار ناتوانی مذکور در بند “ج”، مانند کودکی یا پیری یا بیماری آشکار قربانی، بعلت کشنده بودن نوعی نسبت به آنها، قاتل، عالم فرض می شود، مگر آنکه خلاف آنرا ثابت نماید. لذا وجود قید “به آن آگاه باشد” در بند “ج”، به معنای عدم لزوم آگاهی در بند “ب” نبوده است؛ و همین عبارت به نوعی دیگر با قید کلمه “عمدا” در بند “ب” تکرار شده است و حتی نمی توان گفت در بند “ج” اثبات آگاهی بر عهده شاکی و در بند “ب” اثبات خلاف آن بر عهده مرتکب است؛ زیرا برخی موارد بند “ج” مانند کودکی و پیری نیز هویدا و آشکار بوده و از لحاظ اثباتی مانند بند “ب”، اثبات عدم علم در آنها بر عهده مرتکب خواهد بود. . البته می توان ادعا کرد که امکان دارد در مواردی متهم مثلا از پیری مجنی علیه نیز بی خبر باشد، مانند زمانی که از پشت سر و بدون دیدن پیری مجنی علیه به او ضربه ای وارد کند و یا مجنی علیه به علت گریم و مانند آنها پیری خود را پوشانده باشد؛ در این موارد و مواردی شبیه آن که حتی می شود در مورد کودک نیز مانند آن را تصور کرد، در صورت وارد آمدن ضربه ای که نسبت به مجنی علیه نوعا کشنده باشد، با توجه به پنهانی بودن آن ها، بار اثبات علم مرتکب به عهده شاکی بوده و در صورت عدم اثبات، قتل واقع شده شبه عمدی خواهد بود. لازم به ذکر است عبارت مذکور در قسمت آخر بند ج که ” و قاتل به آن آگاه باشد ” ناظر به جمله قبلی خود یعنی:” ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد” می باشد؛ لذا لازم است مرتکب به کشنده بودن غالبی فعل خود نسبت به مجنی علیه آگاه باشد که البته این امر در حالات پنهان مذکور در بند ج مستلزم علم او به بیماری و ناتوانی مجنی علیه نیز می باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2- نقد و بررسی رویه قضایی در مورد علم مرتکب به کشنده بودن عمل
خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات پرونده، آقای …22ساله به اتهام قتل عمدی …تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفر خواست شماره 2958-30/8/69 و به استناد ماده 2 قانون حدود و قصاص، درخواست تعیین کیفر کرده است و شعبه 148 دادگاه کیفری یک … پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی و احراز بزهکاری، به موجب دادنامه شماره 71- 11/3/70 به شرح زیر انشاء رأی می نماید : «در این پرونده آقای … 22 ساله ساکن … شغل طلاسازی متهم است به قتل عمدی مرحوم … بر اثر نزاع و بدگمانی در مورد جریانی که از زبان متهم در مراحل تحقیق و در محکمه بیان می گردد. توضیح مطلب به شرح اوراق پرونده این است که متهم مدعی است «پنج سال قبل از تاریخ حادثه قتل، روزی در حمام استحمام می کردم و نظافت می نمودم که مقتول به عنوان کمک به نظافت من آمد؛ ناگاه متوجه شدم که با آلت رجولیت من بازی می کند. فهمیدم قصد خدمت ندارد؛ بلکه قصد لواط با من را دارد. تشکر کردم و اما مانع از ادامه کمک او شدم و پس از نظافت از حمام خارج شدم. پس از گذشت پنج سال روزی که از سرکار برمی گشتم، نامبرده را در اتوبوس دیدم و شناختم و مشاهده کردم، دست خودش را به پای من زد (در حالی که سر پا ایستاده بودیم) و زمانی که در ایستگاهی من و ایشان و مسافر دیگری پیاده شدیم، به وی گفتم تو همان آدم کثیف پنج سال قبل نیستی که در حمام قصد سوئی با من داشتی ؟ که درگیری ایجاد شد.»
دادگاه با استماع دفاعیه متهم و وکیل او و غیرمنطقی و غیر موجه دانستن آن و با توجه به گزارش مندرج از صورتجلسه معاینه جسد که علت مرگ را ضربه مغزی و خونریزی داخلی و عوارض ناشی از آن ذکر می کند، با صراحت بیان متهم که «با لگد به سینه مقتول زدم و افتاد و سرش به جدول خیابان اصابت نمود…» با توجه به بیمار بودن مقتول که پرونده پزشکی در بیمارستان فیروزگر دارد و طبق ادعای متهم و وکیل او «بیماری قند وارده و فشار خون » و کهولت سن وی (55 ساله) و سایر قرائن موجود در پرونده، بزه ارتکابی به نظر محرز و عمل ارتکابی منطبق است، با بند “ج” از ماده 2 قانون حدود و قصاص. بنابراین دادگاه مستندا به ماده استنادی در کیفرخواست و بند “ج” آن و تقاضای اولیاء دم مقتول و بند یک از ماده 27 قانون حدود و قصاص و 28 همان قانون، متهم را مستحق کیفر دانسته و به قصاص نفس محکوم می نماید…» پس از ابلاغ رای و اعتراض وکیل محکوم علیه و ماندن رئیس دادگاه بر نظر خود، پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه چنین رای داده است:« بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ایراد و اعتراض وکیل مدافع محکوم علیه معترض، وارد به نظر می رسد زیرا… با توجه به کیفیت خاص پرونده و اظهارات و اقرار صریح متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی، دائر بر اینکه با لگد به سینه متوفی زده و با سر به زمین خورده است و فوت نموده است و قصد کشتن را نداشته و اینکه زدن هر لگدی به سینه متوفی نوعا کشنده نمی باشد و اینکه محرز نیست که متهم از بیماری و ناتوانی متوفی هم آگاهی داشته است یا خیر، لذا قتل مورد بحث، شبه عمدی به نظر می رسد و مورد از مصادیق قتل عمدی خارج می باشد. علی هذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 71-11/3/70 صادره از شعبه 148 دادگاه کیفری یک… نقض می شود…» .
نقد و بررسی: با توجه به خلاصه پرونده، مطالب زیر به نظر می رسد:
1. همانطور که گفته شد، عمل نوعا کشنده واجد دو جنبه مادی و معنوی است؛ که برای حکم بر اساس آن، باید هر دو جنبه آن موجود باشد. در پرونده فوق، عمل مرتکب عبارت است از زدن لگد به سینه قربانی، زمین خوردن وی، اصابت سرش به جدول و خونریزی مغزی و نهایتا مرگ قربانی. همچنین با توجه به سن مرتکب و قربانی و بیماری قلبی وی، به نظر می رسد مقتول از لحاظ جسمانی از قربانی بسیار قوی تر باشد . با این وجود با توجه به اینکه مرگ، مستقیما در اثر لگد زدن متهم به وجود نیامده، و لگد زدن باعث خوردن مقتول به جدول و مرگ وی شده است، دادگاه برای تشخیص نوعا کشنده بودن عمل، با دقت در این که آیا لگد زدن، با توجه به وضعیت طرفین و محیط ارتکاب، اعم از فاصله طرفین از هم و از جدولی که سر قربانی به آن خورده است و موارد دیگر، در غالب موارد منجر به زمین خوردن قربانی و خونریزی مغزی وی می شد و یا خیر؟ در مورد بحث، حکم صادر کند؛ چیزی که دادگاه بدوی از توجه به آن غفلت کرده است.
2. دادگاه بدوی در رای خود، با توجه به سابقه بیماری مجنی علیه، حکم بر تحقق قتل عمدی بر اساس بند ج صادر کرده است؛ در حالیکه اولا برای استناد به بند ج لازم است که علاوه بر وجود ناتوانی مجنی علیه، مرگ حاصله با این ناتوانی رابطه داشته باشد؛ به عبارت دیگر عمل مرتکب با توجه به ناتوانی مجنی علیه، موجب مرگ وی گردد؛ در حالیکه در پرونده فوق الذکر، علی رغم استناد دادگاه به بیماری و سن مجنی علیه، هیچ اشاره ای به تاثیر این بیماری در مرگ وی نشده است و ظاهرا مرگ، در اثر خونریزی ناشی از برخورد سر مجنی علیه به جدول کنار خیابان صورت گرفته است؛ که هیچ ارتباطی به ناتوانی، بیماری یا سن مجنی علیه نداشته است. مطلب بعدی این است که دومین شرط برای استناد به بند ج، وجود آگاهی متهم بر وضعیت جسمی مجنی علیه و نیز کشنده بودن نوعی عمل خود است؛ و چون در پرونده فوق الذکر بیماری متهم از جمله ناتوانی های پنهان می باشد، بر فرض کشنده بودن نوعی عمل، همانطور که در رای شعبه 26 دیوان عالی کشور نیز اشاره شده است، علم متهم به وجود آن ضروری می باشد و دادگاه باید با اثبات آن و البته با اجتماع شرایط دیگر، حکم به تحقق قتل عمدی بدهد؛ مطلبی که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.

مطلب مرتبط :   بهرهبرداری

3. عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا
همانطور که گفته شد، در حقوق آمریکا، علاوه بر تحقق قتل با قصد قتل، حقوقدانان و رویه قضایی آن کشور سه نوع قتل دیگر را نیز به رسمیت شناخته اند؛ قتل عمدی جنایی، قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی. از میان انواع قتل عمدی در حقوق ایالات متحده آمریکا، دو نوع قتل اخیر، یعنی قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، بیشترین شباهت موضوعی را با قتل نوعا کشنده در حقوق ایران دارند. علی رغم تقسیم بندی فوق، با توجه به شباهت و حتی تداخل مصادیق بین قتل ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی، حقوقدانان آمریکایی دو قتل مزبور را در یک دسته جای داده و حتی با توجه به اینکه قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی، خود نوعی بی پروایی و بی اعتنایی شدید به جان انسان هاست، این نوع قتل را نیز ذیل عنوان قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید قابل مطالعه دانسته اند . همچنین دکترین سلاح کشنده در حقوق آمریکا با توجه به تمرکز روی وسیله به کار رفته در قتل عمدی، شبیه بحث آلت قتاله در حقوق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید