دانلود پایان نامه

آمریکا، مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، وجود نداشته و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و نیز قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه عمدی شدید، ماهیتا با عمل نوعا کشنده در حقوق ایران متفاوت می باشند. دکترین سلاح کشنده در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز متفاوت از عمل نوعا کشنده در حقوق ایران بوده و تنها برای احراز قصد قتل به کار می رود.
6. در حقوق دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا، ترک فعل خالص نمی تواند به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی لحاظ شود. در این حالت، عمل تارک در صورت وجود شرایط دیگر، در حقوق ایران بر اساس ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 قابل مجازات خواهد بود. اما در حقوق آمریکا هر چند اصولا چنین ترک فعلی مشمول مقررات کیفری نیست، ولی در ایالت ورمونت آمریکا جرمی شبیه ماده واحده فوق الذکر وجود دارد که جرم خاص ” خودداری از نجات دادن ” نام گرفته است و مطابق آن عدم کمک به افراد در معرض خطر، مستوجب جزای نقدی حداکثر 100 دلار قرار می گیرد . اما در مورد ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد در حقوق ایران باید گفت، با توجه به بندهای سه گانه ماده 206 قانون مجازات اسلامی و نیز ظهور عبارات به کار رفته در دیگر مواد قانونی مربوط به مبحث قتل و نیز با توجه به اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، ترک فعل در حقوق ایران نمی تواند موجب تحقق قتل عمدی شود. بر خلاف حقوق ایران، در حقوق ایالات متحده آمریکا، در صورتی که تارک فعل وظیفه نجات جان شخصی را برعهده داشته باشد، در صورت ترک وظیفه و وقوع مرگ، رفتار تارک فعل در معرض اتهام قتل عمدی است.
7. در حقوق ایران، ترک فعل مسبوق به فعل یا دنباله فعل موجب تحقق قتل عمدی است. همچنین در حالتی که تارک فعل به نوعی حیات مجنی علیه را به خود وابسته و سپس ترک فعل نماید، نیز رفتار وی در صورت وجود عنصر روانی لازم، قتل عمدی خواهد بود.
8. فعل ارتکابی را می توان به اعتبار بروز و ظهور داشتن و نیز قابل مشاهده بودن به مادی و معنوی تقسیم نمود. همچنین فعل مادی بر اساس برخورد یا عدم برخورد به جسم مجنی علیه به فعل مادی اصابتی و غیر اصابتی تقسم می شود. همچنین به اعتبار مادی یا معنوی بودن صدمه وارده، فعل مادی اصابتی و فعل مادی غیر اصابتی تقسیم می شوند. تمامی انواع فعل مادی می تواند موجب تحقق قتل عمدی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا شود؛ اعم از اینکه صدمه وارده به مجنی علیه، مادی و یا معنوی باشد. اما در صورت وارد آمدن صدمه معنوی، با توجه به مشکل اثبات رابطه استناد، تنها در صورت احراز علمی و قطعی رابطه علیت، قتل عمدی محقق و در غیر این صورت، محقق نخواهد شد.
9. در حقوق ایران و آمریکا، بی واسطه یا مباشرتی و باواسطه یا تسبیبی بودن فعل ارتکابی اهمیتی نداشته و در صورت وجود عنصر روانی لازم، قتل عمدی محقق خواهد شد.

10. تا رسیدن به یقین علمی به وجود افعال معنوی، مانند سحر و جادو و نیز احراز رابطه استناد بین آن ها و مرگ، این نوع از فعل را نمی توان به عنوان “رفتار مرتکب در قتل عمدی” مورد پذیرش قرار داد.

پیشنهادات:

1. هرچند قانوگذار بندهای ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی را بر اساس منابع فقهی وضع نموده است و عبارات مذکور در آن دو بند را باید در راستای معنای فقهی آنها تفسیر نمود با این وجود تغییر عبارت ” نوعا کشنده ” در بندهای “ب” و “ج” ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ” عادتا ” و یا ” غالبا ” کشنده که در منابع فقهی به کار رفته است، جهت صراحت بیشتر، عدم ابهام و جلوگیری از اختلاف آراء صحیح تر به نظر می رسد.
2. همانطور که گفته شد، برای تحقق قتل عمدی بر اساس ضابطه عمل نوعا کشنده، آگاهی قاتل بر اینکه فعل او در غالب موارد منجر به مرگ می گردد، ضروری است. هرچند عبارت ” عمدا ” در بند ب ماده 206 را باید به همین معنا دانست، اما جهت جلوگیری از اختلاف رویه و نیز حفظ حقوق افراد، تصریح به اینکه قاتل باید در بند “ب” ماده 206 ق.م.ا، به خاصیت غالبا کشنده بودن فعل خود عالم باشد، بنظر لازم و ضروری است.
3. موضع گیری صریح مقنن در مورد ترک فعل، با این توضیح که قانونگذار باید یکی از نظرات را مبنی بر قبول یا عدم قبول ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی، به صراحت مورد پذیرش قرار دهد تا از تهافت و تعارض آراء دادگاه ها آنهم در مبحث مهمی مانند قتل عمدی جلوگیری نماید.
4. با توجه به مشکل بودن اثبات رابطه استناد بین رفتار مرتکب و صدمه معنوی، جهت تاکید هرچه بیشتر، به لزوم اثبات علمی و خارج از گمان، در مورد اثبات رابطه فوق، در متن قانون اشاره نماید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : دسترسی به اطلاعات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست منابع

الف- فارسی
1. آزمایش، سیدعلی، تقریرات حقوق کیفری، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، سال 1375، تحریر از علی شجاعی، (بی جا: بی نام، بی تا).
2. آقایی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، جنایات، (تهران: انتشارات میزان، 1384).

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید