دانلود پایان نامه

یافتی موضوع از دست رفته ، یک جهان درون افکنی در چهار چوب یک واپس روی خاص بیماری افسردگی ، هم در فرامن و هم در من پدید می آید.این درون فکنی که وابسته به از هم پاشیدگی و پراکندگی کشاننده هاست ، به تعارض بین دو پایگاه منتهی می شود کینه نسبت به موضوع باز هم حفظ شده است . در عمل ، شخص افسرده با ابراز رنج خود می کوشد تا عشق از دست رفته

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد رتبه بندی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید