دانلود پایان نامه

جان بالبی تحلیل گر بریتانیایی ، از دست رفتن والدین یا جدایی از آنها خواه به علت بیماری ، مسافرت باعث خشم ، اضطراب ، غم و افسردگی می گردد.( آزاد ۱۳۹۱).
روان کاوی دارای الگوهایی می باشد که خلاصه ای از آن در زیر می آید.
الگوی خشم معطوف به درون :
این الگو توسط ابراهام و فروید و رادو مطرح گردیده است . همان طور که در سطور قبلی ذکر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نورکافت، گارد۴۴رنگ، دستخوش، نامطلوب،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید