دانلود پایان نامه

افسردگی را نتیجه ناتوانی فرد در رسیدن به خود ایده ها می داند یعنی ایده آل های فرد آنقدر بالا است که توان رسیدن به آنها را ندارند. در نتیجه فرد ، افسرده می گردد.این تفکّر که بیشتر به مطالعات فروید و کارل ابراهام مربوط است و افسردگی را به عنوان واکنش پیچده نسبت به از دست دادن چیزی توصیف کرده اند. ( آزاد ۱۳۹۱).
فروید علت اصلی

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره personne، acheté، خریده، singulier
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید