دانلود پایان نامه

گرفته می شود. آلومینیوم غیر سمی،غیر مغناطیسی و غیر قابل اشتعال است و رادیو اکتیو نیز نمی باشد.
آلومینیم فلزی است به رنگ سفید نقره ای که در مجاورت هوا به سرعت اکسیده می شود و قشر نازکی از اکسیدآلومینیوم روی آن تشکیل می گردد که در مقابل خوردگی بسیار مقاوم است و بقیه فلز در مقابل تاثیرات جوی حفظ می کند.
جرم مخصوص

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید