انتقال به فناوری RFID

پایه اجرای پروسه هماهنگ سازی، مدیریت پروسه تجاری به عنوان مبنای ردیابی و رویت پذیری RFID، نظارت بر فعالیتای تجاری، تحلیل و بهینه سازیه. همونجوریکه گفته شد وجود فرآیندای تجاری RFID واسه بهینه سازی موفق روش هماهنگ سازی زنجیره تامین، مهمه.

 • مسائل مربوط به حریم مشتری

هزینه حفظ بسیار کمتر از هزینه دادخواستای مطرح شده در مورد نقض حریمه. یکی از راه هاس پائین نگهداشتن هزینه ها، ارائه سازو کاری واسه غیرفعال سازی کارکرد امنیتی برچسب RFID در وقتی که قسمت پرداخت پول مشغول پویش کالاا هستش. این موجب می شه که مشتری بتونه حتی هم زمان با ورود به بخش بسامد رادیویی تولید شده یه برچسب خوان دیگه RFID با کالای خود از فروشگاه خارج شه. اگر برچسب خوب غیر فعال نشن. جستجو کننده شبکه بی سیم می تونه اطلاعات رو از برچسبای RFID اجناس خریداری شده موجود در سبد خرید بدست آورد.

به سامانه ردیابی RFID Gillette در فروشگاه وال مارت ماساچوست نگاهی میندازیم. این سامانه موثر بود اما آخرسر بنا به مسائل مربوط به حریم به وسیله یه نسخه جدید جانشین شد. وقتی که کالایی از فقسه خارج می شد سامانه ردیابی قدیمی تر میفهمید، بعد از فرد خریدار عکس می گرفت و این عکس رو با عکس رو با عکس گرفته شده در محل پرداخت پول مقایسه می کرد. سامانه جدید، توانایی عکس گرفتن رو حذف کرد.

دیگه موضوع مربوط به حریم که دیسکن مطرح کرده نمایش مواردی روی پویشگر، هم زمان با نزدیک شدن شخص به بررسی کننده فعالی که در مقایسه با بررسی کننده غیرفعال، دارای منطقه پویش گسترده تریه) هستش. پویشگر می تونه موارد زیر رو نشون بده:

 • نوع
 • مضمون اطلاعات
 • محتوای ساک یا کیف دستی
 • نوع کارت اعتباری که شخص به همراه داره
 • رابطه با RFID که کاربر گذرنامه موجود در جیب لباس رو می شناسونه.

چالشی که وجود داشته اطمینان از این موضوع بوده که مسائل مربوط به حریم مشتری ندیده گرفته نشده واین حریم هنگام به کار گیری فناوری RFID حفظ می شه.

 

 • چالشای امنیتی

پیدا کردن شبکه بی سیم به وسیله خود شخص نسبت به پیدا کردن این شبکه به وسیله یه دستگاه متحرک، برجسته تره. این سامانه واسه پیدا کردن برچسبا RFID به لوازم بی سیم احتیاج نداره و با بهره گرفتن از مدرک یا کارت جعلی می تونه از بررسیای فیزیکی عبور کرده و سامانه ای رو پیدا کنه که از برچسب RFID واسه نظارت بر حرکت افراد حاضر در کنفرانس استفاده می کنه. این یه خیال پردازی نبوده و دسامبر سال ۲۰۰۳ در وایس متییکن  [۱]تو یه مرکز کنفرانس اتفاق افتاد. این افراد عمل گرا تمایل نداشتن که در مورد جایگاه خود در کنفرانس، تحت نظر باشن.اونا می خواستن نشون بدن که این برچسبا جدا از امنیت فیزیکی موجود، موجب نقض حریم خصوصی افراد می شن. با این حال این روش واسه رسیدگی به موضوع نقض حریم شخصی افراد مناسب نبود. فرض کنین که موضوع از پیدا کردن یه سامانه بالاتر رود و برچسبای غیرفعال RFID از روی اجناس پاک شن، با برچسبای جعلی جانشین شده و برچسبای همراه با اطلاعات اصلی  RFID به اجناس مشابهی دریک جعبه دیگه چسبونده شن. به این روش سرفت می گن.

 • چالشای عملی و IT(سخت افزار، نرم افزار، سازگاری سامانه، تخصص افراد)

 

در دستور جلسه CTO مواردی مانند بررسیا و به روز رسانیای ناجور استانداردها، جنسا، خط مشیا، اصول و انتظارات، نبود کیفیت استانداردها در مورد سخت افزارا و نرم افزارهای ارتقادهنده سرعت خونده شدن برچسب در رایانه ها، مشکلات مربوط به تعامل بسترها، نرم افزار و سخت افزارهای جور واجور بر خلاف اینکه استانداردای مربوط به تعامل در حال تکامل هستن مطرح شدن. از دیگر موارد مطرح شده در دسترو جلسه میشه به نبود وجود استاندارد مربوط به نزدیکی آنتنا واسه نوع فناوری RFID فعال، نبود وجود استاندارد واسه به اشتراک گذاری بخشای قابل خوندن بین چند برچسب خوان، استانداردهای جهانی در حال پیدایش EPC که در مورد فناوری RFID با استاندارهای ISO بیشتر موافق هستن و موضوع ترکیب اطلاعات بدون ساختاری مانند پست الکترونیکی، ویدیو و XML با ورودی RFID اشاره کرد.

مشکلات

 • رقابت لجستیکی(پشتیبانی)

تعیین لجستیک مربوط به زنجیره های تامین به اندازه پیچیدگی پروسه ترکیب افقی و عمودی زنجیره تامین، روشای تجاری مورد استفاده، نوع قوانین مدیریت مواردی که شرکت اجرا کننده سامانه SCM باید اونا رو اجرا کنه و نوع فعالیت سازمان بستگی داره. این مورد به نوع اطلاعات لازم مشتری، سرعت ارائه این اطلاعات به اونا و اندازه رویت پذیری انتقال اجناس که مشتری درخواست می کنه بستگی داره.

این مورد هم اینکه به موارد لازم سازمان واسه سامانه SCMمانند تولید بعد از سفارش،سفارشی سازی،تولید قبل از سفارش و تکمیل همیشگی و مقطعی موجودی کالا هم بستگی داره. بعضی از شرایط واسه تولید انبوه و بعضی واسه سفارشی سازی انبوه مناسب هستن. بقیه موارد، ترکیبی از هر دو هستن.

یکی دیگه از مسائل مهم این بوده که بررسی، تعمیر و پشتیبانی از اجناس دارای خدمات پس از فروش چیجوری باید انجام شه و کی هزینه بسته بندی و فرستادن این اجناس به بخش پشتیبانی و تعمیر رو متقبل می شه.

یکی از مسائل مهم، مدل تکامل سازمانیه. اگر سازمان به حدی تکامل پیدا نکرده باشه که بتونه سامانه فرعی SCM(لجستیک SCM) رو طراحی کرده، پیشرفت دهد و اجرا کنه. چگونگی پیمانه بندی، سازماندهی، اولویت بندی و مثل سازی اجزا مهم نخواد بود و اجزا خوب کار نمیکنه. ما واسه بررسی اندازه تکامل سازمان به خاطر به کار گیری زیرساخت فناوری RFID در لجستیک، این سامانه رو به پنج مرحله تقسیم کردیم و قبل از رفتن به مرحله جدید، هر مرحله رو برطبق معیارهای خاصی آزمایش می کنیم. اولین مرحله نشون دهنده این مطلب بوده که سازمان تکامل پیدا نکرده. این مدل دارای ۵ مرحله س: تحقیقات مقدماتی، پروژه های لجستیک، فعالیتای سازمانی، رویت پذیری لجستیکی و بهینه سازی لجستیکی.

 • چالشای مربوط به مدیریت برنامه

یه سازمان قبل از آماده سازی راهبردی RFID باید بخشی رو واسه مدیریت برنامه RFID بسازه. این بخش باید به وسیله فردی اداره شه که بتونه بر برنامه انتخاب و اجرا RFID نظارت کرده، گزینه راهبردی رو واسه ایجاد زیرساخت RFID ارائه دهد و از راه بسترهای میان افزاری با سامانه های بازمانده در رابطه کنه. این شخص باید بتونه به کامل سازی پرووژهای سازمان بپردازه و ROI ایده الی رو در دراز مدت به دست بیاره. موضوع مهم تری اینکه فهرستی از اقدامات زیر رو باید آماده شه تا بتونه اندازه مشارکت افراد رو مشخص کرده و اندازه موفقیت برنامه اجرا RFID رو آزمایش کنه:

 • طرح راهبردی RFID واسه کل سازمان
 • طرح پروژه
 • مسائل مربوط به حریم مشتری و امنیت
 • بودجه : بودجه اولیه، کارکرد، تغییرات
 • به کار گیری کارکنان
 • متدولوژی و روش ها
 • برنامه های آموزشی
 • سرمایه گذاری
 • استانداردها
 • مدیریت خطر

بقیه اقدامات رو میشه اضافه کرد مثلا:

 • رابطه پروژه ها
 • مدیریت تغییرات
 • فهرست فعالیتای مربوط به پروژه
 • محدویتها
 • مسائل مربوط به کامل سازی ITو سازمان
 • بررسی چگونگی اجرا
 • مدیریت پیکره بندی
 • مهندسی دوباره پروسه تجاری
 • آموزش و آموزش

ارائه دستور العملای مربوط به انتخاب لوازم و میان افزارای مربوط به در رابطه سازیRFID به سامانه های قدیمی شرکت به مدیران ارشد و مسئولین سطح عملیات تا حدی نیاز به آموزش رو برطرف می کنه. ضمن اینکه واسه آشنائی با این فناوری گواهینامه هایی مانند RFID Comp TIA+ ارائه شده که به کمبود مهارت ها و اطلاعات فنی RFID لازم واسه اجرا موفق فناوری در موارد زیر می پردازه:۱- نصب، پیکربندی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارRFID 2- نظرسنجیا و تحلیل وب گاه و ۳- انتخاب، به کار گیری و آزمایش برچسبا. رقابت موجود، آموزش مدیران ارشد و مسئولین سطح عملیات در مورد انتخاب و اجرای فناوری، بدون توجه به فروشنده س.

 • چالشای مربوط به اجرای استاندار

وجود استانداردها واسه به کار گیری RFID در زنجیره تامین لازمه. در مورد آماده سازی استاندارها واسه بسامدها و کاربرده های مختلفRFID، اقدامات زیادی انجام شده. استانداردای RFID(استانداردهای الان و پیشنهاد شده) به موارد زیر تقسیم می شن:

 • قرارداد رابط هوایی: روش ایجاد رابطه برچسب ه و خوانندگان
 • محتوای داده ها: روش سازماندهی و قالب بندی داده ها
 • منطبق سازی: روش بررسی تطبیق اجناس با استانداردها
 • کاربرد: چگونگی به کار گیری استاندارها در مورد برچسبا

روند الان، تعیین استانداردهای جهانی یکپارچه س. مثلا در بخش قرارداد رابط هوایی، شرکت یی پی سی، قرارداد نسل دومی (Gen2) رو ارائه کرده که با کلاس ۰ و ۱ موافق نبوه و به عنوان یه استاندارد جهانی، بیشتر با استانداردهای ISO سر و کار داره. Gen2 در دسامبر سال ۲۰۰۴  تائید شد. فروشندگان RFID که روی استانداردISO UHF کار می کردن کار روی Gen2 رو هم شروع کردن. هرچه قدر که کیفیت استانداردهای کلاس EPC global مورد استفاده فروشندگان و اندازه جهانی بودن اونا بالاتر باشه فروشندگانی که مجبور نشده ان با تمایل بیشتری از فناوری RFID استفاده می کنه. چون شاید واسه افزایش اندازه بازده به تعامل اجناس اونا با اجناس بقیه فروشندگان نیاز باشه. رقابت موجود، پیشرفت استانداردهای جهانی واسه فناوری RFID در چهار بخشه: رابط هوایی، محتوای داده ها، اندازه تطبیق و کاربرد.

بعد از آشنائی با معنی مدیریت زنجیره تامین و کاربرد RFID در اون به بررسی آمادگی می پردازیم.

در ادبیات سازمان و فناوری مباحث بسیاری واسه آزمایش آمادگی سازمان در زمینه های جورواجور مطرح شده، از اون جمله میشه به مدلای آمادگی تکنولوژیک سازمانی، مدلای بلوغ سازمان و مباحث آمادگی الکترونیکی اشاره کرد.

مدل بلوغ زنجیره تامین

این مدل براساس مدل بلوغ توانایی(CMM) که به وسیله انستیتوی مهندسی نزم افزار دانشگاه کارنگی ملون، درسال ۲۰۰۲ ارائه شده بود، به وسیله دکتر کوین مک کورمک و دکتر ار چی لوکامی عرضه شده. این مدل دارای ۵ مرحله به توضیح زیره.

نمودار مدل بلوغ زنجیره تامین

تک کاره

روش های زنجیره تامین ساخت نیافته و ضعیف هستن، سنجهای پروسه در جای خود نیستن، کارا و ساختار سازمانی براساس پروسه های افقی زنجیره تامین بنا نشده ان، کارکرد پروسه ها غیر قابل پیش بینی هستن. اهداف( اگه هدفی تعریف شده باشه)، به دست و هزینه های زنجیره تامین بالاست، رضایت مشتری و همین طور کارکردهای اشتراکی پائینه.

تعریف شده:

فرآیندای پایه زنجیره تامین تعریف و مستند شده، کارا و ساختار سازمانی پایه بازم سنتیه، کارکرد فرآیندا بیشتر از قبل قابل پیش بینیه، اهداف تعریف شده ولی بیشتر به دست ، شکست دادن عملکردای زیاد تلاشای زیادی رو در محدوده سازمان به خود اختصاص داده و با عث نبود توجه به اهداف می شه. هزینه های زنجیره تامین بازم بالاست ولی رضایت مشتریان رو به زیاد شدنه.

پیوند یافته:

این مرحله نشون دهنده یه جهشه، مدیران، مدیریت زنجیره تامین رو با نیات ونتایج راهبردی به کار می گیرن. پهنه بزرگی از کارا و ساختار مربوط به مدیریت زنجیره تامین در جای خود و در بالای عملکردای سنتی قرار گرفته. همکاری بین عملکردای سازمانف تامین کنندگان و مشتریان شکل کار تیمی پیدا می کنه طوریکه سنجها و اهداف مدیریت زنجیره تامین که به صورت افقی بدست میان به اشتراک گذارده می شن. عملکردها قابل پیش بینی تر می شن و اهداف هم معمولا بدست میان. تلاشا واسه بهبود دائمی ریشه ای تر شده و کارکرد بهبود پیدا میکنه، هزینه های مدیریت زنجیره تامین کم میشه و روح تنهایی جانشین نا امیدی می شه. مشتریان درگیر پروسه بهبود دائمی می شن و رضایت اونا به صورت چشم گیری زیاد می شه.

کامل:

سازمان و تامین کننده هاش در سطح پروسه همکاری می کنن. کارا و ساختار سازمانی براساس روش های مدیریت زنجیره تامین بنا می شن و عملکردهای سنتی، براساس تناسب شون با مدیریت زنجیره تامین، شروع به پنهون شدن می کنن. سنجها و سیستمای مدیریتی SCM به صورت عمقی در سازمان تعبیه می شن. فنای پیشرفته SCM مانند پیش بینی و برنامه ریزی مشترک با مشتریان و تامین کنندگان برجسته تر می شه. عملکردا فرآیندا بسیار قابل پیش بینی می شه و اهداف به صورت قابل اعتمادی بدست میان، اهداف بهبود روند بسیار قابل پیش بینی تنظیم می شن و از راه صمیمت و اعتماد بدست میان، هزینه های SCM به صورت چشم گیری کم میشه و رضایت مشتری و روح تنهایی تبدیل به مزیتای رقابتی سازمان می شه.

برنامه ریزی

مفصل:

رقابت بر مبنای زنجیره تامین چند شرکته شکل میگیره، همکاری در بین موجودیتای حقوقی در جائی که فنون پیشرفته SCM اجازه انتقال مسئولیت بدون تغییر مالکیت حقوقی رو میده شکل میگیره و به صورت و به صورت روتین در میاد، تیمای زنجیره تامین چند شرکته با پروسه ها، اهداف و اختیارات گسترده بوجود میان. اعتماد، وابستگی دوطرفه و روح تنهایی اجزا زنجیره تامین رو با هم در رابطه نگه می داره.

فرهنگ مشتری مداری و همکاری و به صورت افقی در زنجیره جای میگیره و کارکرد فرآیندا و توانایی اطمینان سیستمای گسترده سنجیده می شن و سرمایه گذاریای مشترک در ارتقا سیستما به اشتراک گذارده می شن(McCormack,Lockamy,2004).

آمادگی الکترونیکی

امروزه عمومی ترین واژه واسه بیان توان سازمان در به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه آمادگی الکترونیکه.

کشورها می تونن با بهره گرفتن از مدلای آزمایش آمادگی الکترونیکی وضعیت موجود خود ار از ابعاد جور واجور با یه روش منظم و کامل اندازه گیری کنن و بعد با در نظر گرفتن یافته های این آزمایش برنامه ریزی کنن.

نوآوریای بر اساس تکنولوژی در زندگی امروز آدم نقش کلیدی اجرا می کننند. اینترنت از جمله نمادهای کلی این فناوریا هستش که به تاثیر گذارترین پدیده در زندگی آدم قرن بیست و یکم تبدیل شده تاثیر گذاری این پدیده تا به حدی گسترده س که منتهی به ظهور مناسب جدید در روابط بشر شده. واسه نمونه میشه به مفاهیمی مانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و.. اشاره کرد.

هم اونقدر نکه انقلاب دیجیتالی وارد دهه سوم عمر خود می شه دولت هیا بیشتری اهمیت به کار گیری فناوری اطلاعات واسه تامین خدمات بهتر واسه شهروندان خود و بهتر شدن وضعیت و موقعیت اجتماعی خود رو در پیدا میکنن. با در نظر گرفتن نگرانی گسترش شکاف دیجیتالی در جهان، رهبران کشورها در صدد برآمده ان، تا از توان و قدرت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دولت، کار و کاسبی و سازمانای مدنی واسه رسیدن به پیشرفت استفاده کنن. با به کار گیری موثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، هر کشوری می تونه به آمادگی مطلوب در زمینه های زیر ساخت، جفت و جور بودن دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات واسه بخش کلی ای از جمعیت کشور و چارچوب  مناسبی از قوانین و مقررات واسه به کار گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برسن.

به خاطر رسیدن به این اهداف باید با سرعتی چشم گیر به پیشرفت و گسترش ظرفیتای موجود خود بپردازند تا بتونن در جامعه و اقتصاد دیجیتالی مشارکت کرده و از منابع اون بهره مند شن. این ظرفیت با اندازه آمادگی الکترونیکی سنجیده می شه. میشه گفت آمادگی الکترونیکی به معنی اندازه و اندازه مشارکت هر جامعه یا سازمان در دنیای شبکه ایه. ملاک برآورد این آمادگی، پیشرفتای نسبی جامعه و سازمان در زمینه های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد اون هستش.

مشخصه که همه جوامع و سازمانا از آمادگی برابری بهره مند نیستن، هر جامعه توان بالقوه ای داره، ممکنه جامعه و سازمانی از نظر آمادگی در بعضی از ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب آزمایش شه،اما قادر به استفاده و به کار گیری اونا نباشه.

با بهره گرفتن از آزمایش اندازه آمادگی الکترونیکی جوامع می تونن وضعیت موجود خود رو از ابعاد جور واجور پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بررسی کنن و بعد با در نظر گرفتن یافته های این آزمایش واسه پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی کنن.

اما آزمایش تنها کافی نبوده و تصمیم گیرندگان در استفاده این وسیله باید بدونن که فناوری اطلاعات و ارتباطات چیجوری می تونه به جامعه یا سازمان شون در واسه رسیدن به امتیازات اقتصادی و اجتماعی کمک دهد.دوم اینکه باید گامای مؤثرتری در جهت کاربرد ثمربخش و پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارن تا راحت تر به اهداف پیشرفت خود برسن.

در زیر به بررسی تعدادی از مدلهای آزمایش آمادگی (الکترونیکی) می پردازیم این قسمت با بهره گرفتن از مقاله ارائه مدل آزمایش آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار واسه اجرا دولت الکترونیک ارائه شده( جعفر باقری نژاد، هاله ستاری):

مدلای آزمایش آمادگی الکترونیکی

ادبیات موجود در مورد آمادگی الکترونیکی عموماً متمرکز بر دو رده ملی و سازمانی هستن.

در این قسمت به توضیح مختصری از مدلای جور واجور موجود، که معروفیت بیشتری دارن و یا دیدگاه یا روش یکتایی رو ارائه می کنن، و اون چه که اونا سبک و سنگین میکنه، پرداخته می شه. ما این مدلا رو در دو سطح تقسیم بندی کردیم: یه سطح ملی و دوم سطح سازمانی

مدل  های آزمایش آمادگی الکترونیکی در سطح ملی

 

APEC

CID

CIDCM

مدل هیکس

مدل مک کانل

MOSAIC

CSPP

WETSA

MIT

گزارش اجلاس جهانی اقتصاد

EIU

مدل APEC

این مدل به وسیله کمیته سروسامون دهی تجارت الکترونیکی ECSG سازمان همکاریای اقتصادی آسیای اقیانوسه (APEC) در سال ۲۰۰۰  میدون شده.

هدف از طراحی این مدل کمک به دولتا واسه پیشرفت سیاستای متمرکز و برابر با محیط و جو جامعه کشور خود واسه پیشرفت تجارت الکترونیکی به صورتی سالم و درست در جامعه بوده.

شاخصای مورد بررسی در این مدل عبارتنداز:

زیرساخت و فناوریای پایه: قیمت، دسترسی، رقابت بازار، استانداردهای صنایع، سرمایه گذاری خارجی

دسترسی به خدمات لازم: پهنای باند، تنوع صنایع، کنترل صادارت، قوانین کارت اعتباری

سطح و نوع به کار گیری اینترنت: استفاده در تجارت، دولت، خونه ها

فعالیتای تبلیغی و تسهیلی: استانداردهای پیشبرد صنایع

مهارت ها و منابع انسانی: آموزش تکنولوژی ارتباطلات و اطلاعات، نیروی کار

جهت گیری واسه اقتصاد دیجیتالی: مالیاتا و تعرفه ها، خود تنظیمی صنایع، قوانین دولتی، اعتماد مصرف کننده

تعریف این مدل از آمادگی الکترونیکی یعنی:

کشوری دارای آمادگی الکترونیکیه که دارای تجارت آزاد، مقررات مصوب خود صنایع، سهولت صادرات و یکی بودن با استاندارها و توافقات تجاری بین المللی باشه(APEC,2000) و (Bridges.org,2001).

مدل CSPP

این مدل به وسیله پروژه سیاست گذاری سیستمای کامپیوتری (CSPP) جفت و جور شده و در سال ۱۹۹۸ در راهنمای آمادگی واسه زندگی در دنیای شبکه ای انتشار پیدا کرده. پروژه CSPP یه گروه مدافع سیاستای عمومی  بوده و شامل رییسان و مدیران اجرایی شرکتای تکنولوژی اطلاعات آمریکاس.

هدف از طراحی این مدل کمک به افراد و جوامع در تشخیص آمادگی واسه مشارکت در دنیای شبکه ای تعریف شده. شاخصای مورد بررسی در این مدل یعنی:

زیر ساخت( شبکه): سرعت و در دسترس بودن، رقابت

دسترسی (جایگاه های شبکه): کار و کاسبی، مدرسه ها، دانشگاه ها، دولت، خدمات بهداشتی، خونه ها

کاربرده ها و خدمات(شبکه ای): کار و کاسبی دولت، آموزش، بهداشت و درمان، جامعه

اقتصاد( شبکه ای): نوآوری، نیروی کار، مصرف کننده

توانمندسازها(دنیای شبکه ای): یاد گرفتن، امنیت، حریم شخصی، سیاست گذاری

این مدل تعریف زیر رو از آمادگی الکترونیکی ارائه داده:

یه جامعه آماده الکترونیکی دارای دسترسی با سرعت بالا تو یه بازار رقابتی، همراه با دسترسی و کاربرد ثابت

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، کسب و کارا، مراکز بهداشتی درمانی و خونه هاس. حفظ حریم شخصی و امنیت برخط(آنلاین) کاربران وجود داشته و سیاستای دولتی واسه گسترش ایجاد رابطه با شبکه و به کار گیری اون هستش(CSPP,1998-Bridges.org,2001).

مدل CID

این مدل به وسیله مرکز پیشرفت بین المللی در دانشگاه هاروارد(CID) و با همکاری شرکت IBM جفت و جور شده و در راهنمای ‘آمادگی واسه دنیای شبکه ای : راهنمایی واسه کشورای در حال پیشرفت’ در سال ۲۰۰۰ انتشار پیدا کرده.

منشاء این راهنما CSPPه که در بالا توضیح داده شد. شاخصای مورد بررسی در این مدل یعنی:

 • دسترسی الکترونیکی (دسترسی به شبکه)
 • آموزش الکترونیکی (یادگیری شبکه ای)
 • جامعه الکترونیکی( جامعه شبکه ای)
 • اقتصاد الکترونیکی (اقتصاد شبکه ای)
 • سیاست الکترونیکی(سیاست شبکه)

تعریف این مدل از آمادگی الکترونیکی اینه:

یه جامعه آماده الکترونیکی، جامعه ایه که دارای زیرساختای فیزیکی لازم(پهنای باند بالا، توانایی اطمینان و قیمتای مناسب و قابل پرداخت)، فناوریای اطلاعات و ارتباطات کامل موجود در بخش کار و کاسبی (تجارت الکترونیکی)، درحوزه جوامع (محتوای محلی، تعداد سازمانای آنلاین، به کار گیری تکنولوژی اطلاعات وارتباطات در زندگی روزانه، تدریس تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در مدارس) و در بخش دولت( دولت الکترونیکی)، رقابت شدید در بخش مخابرات، مقررات جداگونه همراه با تعهد به دسترسی جهانی و نبود وجود هرگونه محدویتی در مورد تجارت یا سرمایه گذاری خارجی، باشه(Bridges.ogr,2001).

مدل CIDCM

این مدل به وسیله مرکز پیشرفت بین المللی و مدیریت اختلاف(CIDCM) در دانشگاه مریلند جفت و جور و در سال ۲۰۰۱ با عنوان گزارش’گفتگو مدل شبکه’ انتشار پیدا کرده.

هدف این وسیله کمک به پیش رفت نفوذ فناوری اطاعات و ارتباطات در کشورای در حال پیشرفت، مخصوصا افریقا

از راه کمک به تصمیم گیران در بهبود فرآیندای گفتگو واسه گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از راه دولت، سازمانای غیردولتی و بخش خصوصی.

شاخصای مورد بررسی در این تعریف عبارتند از:

 

پیش زمینه و گذشته: وضعیت ساختاری( اقتصاد، سطوح آموزشی، زیر ساختای موجود)، ساختار فرهنگ سیاسی(نوع حکومت، روش سیاست گذاری) و نرمای فرهنگی(مذهب و…)

بازیگران کلیدی در پیشرفت اینترنت: مسئولیتا واهداف بازیگران در رابطه در دولت، کار و کاسبی های محلی و خارجی، دانشگاه ها، NGOها، سازمانای بین المللی و گروه های پژوهشی

پیشرفت اینترنت و سیاست تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در طول زمان: دسترسی، مقررات و رقابت مذاکرات بین بازیگران واسه پیشرفت اینترنت کشور: هرجنبه از پیشرفت اینترنت و سیاست تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در یکی از چهار مرحله( پیش تجاری، تجاری، رقابتی، ثابت شده) دسته بندی می شه.

براساس این تعریف یه جامعه آماده الکترونیکی دارای یه بازارISPه که سه مرحله پیش رفت رو طی کرده باشه:

 • مرحله پیش تجاری (دسترسی محدود به یه اجتماع پیشروه)
 • مرحله تجاری (دسترسی به مشتریان فروخته می شه)
 • مرحله رقابتی (بازار ISP دارای چندین رقابت کننده عمده س)

در مرحله سوم بازار ISP دارای بازیگران حریف زیادیه و مذاکرات بین این بازیگران باید شفاف ، نتیجه بخش و سریع باشه و بازیگران کلی در بخشای عمومی و خصوصی در صحنه رقابت حاضر باشن. (bridges.org,2001).

مدل هیکس:

این مدل به وسیله آقای ریچارد هیکس از دانشگاه منچستر انگلستان در سال ۲۰۰۱ عرضه شده.

براساس این مدل عوامل کلیدی تشکیل دهنده آمادگی الکترونیکی عبارتند از : زیر ساخت سیستمای داده ای ، زیر ساخت قانونی، زیر ساخت نهادی، زیر ساخت انسانی، زیر ساخت فنی و رهبری و تفکر هدف دار( R.Heeks,2002-Bridges,2001).

 

مدل مک کانل:

مؤسسه McConnell Internationnal این گزارش رو با همکاری اتحادیه جهانی تکنولوژی اطلاعات و خدمات(Witsa) در آگوست ۲۰۰۰  با عنوان’ خطر کار و کاسبی الکترونیکی: اغتنام فرصت آمادگی الکترونیکی ‘ منتشر کرد.

هدف ازاین مدل آزمایش آمادگی اقتصاد ملی یا توانایی حضور تو یه اقتصاد جهانی دیجیتاله.

شاخصای مورد بررسی در این مدل یعنی:

 

رابطه پذیری، رهبری الکترونیکی، امنیت اطلاعات، سرمایه انسانی و جایگاه اقتصاد دیجیتال براساس این تعریف دریک کشور آمادگی الکترونیکی از کامپیوترا به صورت زیادی در مدارس، کسب و کارا، دولت و خونه ها استفاده می شه، امنیت شبکه ها و حریم شخصی افراد حفظ می شه و مقرراتی واسه تضمین امضاهای دیجتالی و رمزنگاری هست(McConnell& WITSA,2000-Bridges.org,2001).

مدل MOSAIC

این مدل یا چارچوب به وسیله گروه MOSAIC به عنوان بخشی از پروژه نفوذ جهانی اینترنت GDI Project جفت و جور شده و از سال ۱۹۹۷ در تحلیل نفوذ اینترنت در کشورای جور واجور مورد استفاده قرار گرفته. این چارچوب به صورت کامل در سال ۲۰۰۱ در مقاله با عنوان چارچوبی واسه آزمایش نفوذ جهانی اینترنت انتشار پیدا کرده. هدف از طراحی این مدل امتحان و تحلیل رشد اینترنت در سطح جهان بوده.

شاخصای مورد بررسی در این مدل یعنی:

یاد گرفتن(سرانه به کار گیری اینترنت)، پراکندگی جغرافیایی، جذب بخشی(به کار گیری اینترنت در بخش دانشگاهی تجاری درمانی و عمومی)، زیرساخت ارتباطی، زیرساخت سازمانی، پیچیدگی کاربرد این گزارش به صورت مستقیم آمادگی الکترونیکی رو تعریف نمی کنه ولی دلایل رشد زیرساختارا و استفاده اینترنت رو توضیح میده(که در واقع میشه اونا رو چیزای مهم یه جامعه e-ready دونست).

مدل آمادگی الکترونیکی MIT

تیم تحقیقاتی آمادگی الکترونیکی MIT یه چارچوب و مدل داده ای رو در سال ۲۰۰۳ با عنوان ابزاری جهت، آزمایش آمادگی الکترونیکی، واسه جمع آوری داده های مربوطه پیشرفت داده. این چارچوب نیازای جورواجور کاربرده های جور واجور کار و کاسبی الکترونیکی رو گفته، خط سیره های جانشین به سمت کار و کاسبی الکترونیکی رو مشخص ساخته و سامکانانت و احتمالات جور واجور اقتصادی رو توضیح میده(Maugis et al,2003).

ابعاد مورد بررسی در این چارچوب عبارتند از:

 • دسترسی: شامل زیرساخت(مثلا ضریب نفوذ بی سیم و تعدادISP) و “خدمات” (مثلا قیمت تلفن، خدمات پستی و چیزای دیگه ای به جز اینا)
 • توانایی: شامل سه جنبه اجتماعی (مثلا اندازه با سوادی یا شاخص فقر)، اقتصادی (مثلا GDP، تعداد حسابای کارت اعتباری) و قانون و مقررات/ روش هدف دار (مثلا آزاد بودن تجارت)
 • فرصت: شامل کاربردهاییه که تا کنون بر اونا متمرکز نشده ایم، مثل بانکداری الکترونیکی، خدمات کار و کاسبی به کار و کاسبی دیگه، خدمات کار و کاسبی به مشتری، کار و کاسبی به دولت، مشتری به مشتری و بازاریابی /جستجوی اطلاعات .

گزارش اجلاس جهانی اقتصاد

این گزارش به وسله جامعه پیشرفت آفریقای جنوبی جفت و جور شده و هدف اون کمک به جامعه تجارت جهانی و ذینفعان جامعه س. در واقع آمادگی الکترونیکی از نظر این گزارش، واسه خیلی از رهبران جامعه، به عنوان ابزاری قوی در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی شناخته می شه، پس از اولویت خاصی برخوداره.

۱۴رهبر کشور آفریقایی با شناخت و آگاهی نسبت به اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد پایدار اجتماعی- اقتصادی و به عنوان جزء لازم هماهنگیای مؤثر منطقه در ایجاد بازارهای بزرگتر، در ۱۴ آگوست ۲۰۰۱  قرار داد ای رو واسه نابود کردن شکاف دیجیتالی در منطقه آفریقای جنوبی امضا کردن. به خاطر همین منظور جامعه نامبرده با همکاری اجلاس جهانی اقتصاد در جست جوی پیدا کردن روشای هماهنگ واسه پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات(سیاستا، زیرساخت و اقدمات مربوطه) هستن.

جامعه پیشرفت آفریقای جنوبی یه گروه کاری واسه آمادگی الکترونیکی تشکیل داد تا به کمک بخش دولتی و خصوصی، طرح اجرایی آماده شه و راهبردها و چارچوب پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات(به خاطر بالا بردن اندازه آمادگی الکترونیکی کشورای منطقه) تعیین شه(Molla,2004).

[۱] WSIS Meeting