دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همسو با دفاع از آن است.

در یک تقسیم بندی دو نوع مجازات وجود دارد:
1.مجازات تکوینی: این مجازات در وقایع قانون علت و معلول و ارتباط نتایج با مقدمات تحقق پیدا می کند. جوامع بر اثر انحراف از مسیر حق ممکن است با این نوع مجازات رو برو شود. مطابق سنت ثابت الهی، انسان ها و ملت های منحرف باید مجازات تکوینی الهی را که نماد خشم خداوند است، تحمل کنند.
2. مجازات قضایی: این نوع مجازات، مجازات های است که در نظام کیفری و قوانین جزایی پیش بینی می شود و حاکمان ( قضات) اسلامی، مکلف به اجرای آن هستند. در اینجا اهداف این نوع مجازات هارا به صورت مختصر بیان می کنیم:
الف) اجرای عدالت و اقامه قسط
در نظام حقوقی اسلام، رعایت عدالت در مقام قانون گذاری و اجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقق عدالت، در سیستم کیفری چگونه و با چه راهکاری امکان پذیر است؟ یکی از راهکارهای تحقق عدالت، مقابله به مثل است و اقتضای اولیه عدالت کیفری این است که مجرم به همان صورتی که جرم را مرتکب شده است، مجازات شود. در اسلام مقابله به مثل، جایز دانسته شده است و بزه دیده می تواند تجاوز به حق خود را همان گونه که رخ داده است، پاسخ دهد. اگر جواب تجاوز مثل عمل خود متجاوز داده شود، احسان به انسانیت و حقوق اوست. آیات متعددی بیانگر این نکته است که می توان مجرم را به اندازه جرم خودش مجازات کرد و در این مجازات، تساوی و عدالت باید رعایت شود. به ترتیب، یکی از اهداف مجازات در نظام کیفری اسلام، تأمین عدالت است. حال برقراری عدالت در مجازات قصاص به خوبی قابل مشاهده و درک است. در دیگر مجازات ها که به دلیل محذور اخلاقی ( مانند جرم زنا، قذف، لواط، دزدی و …) یا به دلایل دیگر، امکان مقابله به مثل وجود ندارد، تشریع مجازات و اعمال آن، در راستای تحقق عدالت است. البته درک عدالت در این امور به دلیل غیر مادی بودن آن برای ما میسر نیست؛ اما بدون شک، تمام مقررات جزایی اسلام چنان که در آیات و روایات اشاره شد بر همین اساس قابل ارزیابی است.
ب) خوار ساختن بزهکار
یکی از اهداف مجازات ها، خوار ساختن مجرم است. برای نمونه، مجازاتی که در قرآن مجید برای محاربان و مفسدان فی الارض در نظر گرفته شده، مجازات سنگین و شدیدی است. شدت مجازات به دلیل حفظ جان انسان ها و اموال آنان است و برای این که از تهاجم و مزاحمت های آدم های متجاوز جلوگیری شود، چهار نوع مجازات را به تناسب درجه جرم، برای آنان پیش بینی کرده است. در ذیل آیه، به طور صریح، یکی از اهداف و حکمت های این مجازات ها، خوار ساختن مجرمان معرفی شده است: ( این مجازات برای محارب رسوایی آنها در دنیا است ) می توان گفت این آیه ، یکی از مواردی است که اهداف مجازات ها به طور روشن در قرآن کریم ذکر شده است. خوار ساختن مجرم باید مطابق قانون و جواز قانونی انجام بگیرد و در محدوده ی بیرون از جواز قانونی، توهین و تحقیر جایز نیست. به همین دلیل، امام علی (ع) مردم را از لعن و نفرین به شخصی که رجم می شود، منع کرده است.
ج) اصلاح و بازپروری بزهکار
هدف اصلی اسلام از تشریع شریعت و ارسال رسل، اصلاح و تزکیه انسان هاست که در آیات متعددی، این مقصد با تعبیر” یزکیهم”. بیان شده است. در قرآن، گاهی پس از بیان احکام و تکالیف چنین آمده است که « خداوند حرج و سختی در دین را نمی خواهد، بلکه تطهیر شما را می خواهد و تکالیف، نعمت الهی برای بندگان خداوند است.». مراد از طهارت در این آیه، طهارت ظاهری نیست، بلکه مراد، طهارت باطنی و معنوی است و عمل به احکام سبب بخشش گناهان می شود.. بدون شک، سقوط کیفر بر اثر توبه، همسو با اصلاح مجرم قابل ارزیابی است و نشان می دهد یکی از اهداف اصلی مجازات های اسلامی، اصلاح مجرم است. درباره مجازات های اسلامی مانند حد محارب، سرقت و حد قذف باید دانست در صورتی که مجرم توبه کند و از رفتار بزهکارانه خود پیشمان شود، با شرایط خاصی، مجازات، ساقط می شود. در این حالت، جزای تعیین شده در برابر رفتار بزهکارانه ای که حق الله را نقض کرده باشد، دیگر اجرا نمی شود. در روایات نیز گفته شده است اگر دزد، شراب خوار و زناکار، قبل از دستگیری و اثبات جرم توبه کنند، حد ساقط می شود.

بدین ترتیب، بسیار روشن است، توبه که بازگشت انسان به حالت پاکی و دوری از جرم است حد را از بین می برد. این امر نشان دهنده آن است که هدف اسلام که اصلاح مجرم است، تحقق یافته است. پس دیگر نیازی به اقامه حد نیست. اصلاح فرد بر اثر توبه به جایی می رسد که توبه کننده محبوب خداوند قرار می گیرد.
د) تطهیر و تکفیر گناه
مقصود از ” گناه” در این نوشتار، جرمی است که در شرع، مجازات دنیوی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی می پندارند اجرای مجازات بر مجرم در دنیا، موجب پاکی و تهذیب او در آخرت می گردد و در آخرت به دلیل ارتکاب این عمل، مجازات نمی شود. دانشمندان اهل سنت برای اثبات این ادعا به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) استناد کرده اند که عباده ابن صامت می گوید با پیامبر دریک مجلس بودیم حضرت فرمود بامن بیعت کنید که شرک نورزیده وزنا، سرقت، قتل نفس محترمه (مگر درصورت که حق باشید) نکنید پس اجر شما بر خداست وهرکس مخالفت کرد مجازات می شود وهمان کفاره گناهانش خواهد شد.
این روایت از نگاه اهل سنت، صحیحه است. این روایت، عام است و جرم شرک را نیز در بر می گیرد؛ یعنی مطابق ظاهر روایت، شرک هم مورد بخشش خداوند سبحان قرار می گیرد. البته این سخن با نص قرآن کریم که همه گناهان ممکن است بخشیده شود، جز شرک، ناسازگار است. به همین دلیل، شارحان، عمومیت روایت را تخصیص زده و شرک را از ردیف غفران الهی خارج کرده اند. باز در همین مورد، امام علی ( ع) از پیامبر اکرم( ص ) نقل کرده اند : «کسی که در دنیا مرتکب گناه (جرم) شود پس بخواطر آن گناه مجازات می شود وخداوند عادل تر از آن است که بنده اش را بخواطر یک گناه دوبار عذاب کند و…» مضمون این رویات آن است که خداوند، عادل تر از آن است که یک نفر را به دلیل ارتکاب جرم، دو بار مجازات کند. اگر در دنیا، کیفر جرمش اعمال شود، مجازات اخروی از دوش او برداشته می شود. اندیشمندان شیعه به حدیثی از امام باقر ( ع) یا امام صادق ( ع) تمسک کرده اند که در آن گفته شده است: «ازامام باقر (ع) یا امام صادق (ع) سوال شد در باره مردی که بر او حد جاری شده آیا درآخرت هم عذاب می شود حضرت فرمود : «خداوند، کریم تر از آن است که کسی را برای انجام عملی، دوبار مجازات کند.» نظریه تکفیر جرم و برداشته شدن عذاب اخروی بر اثر مجازات دنیوی، در برخورد با آیاتی که با وجود مجازات دنیوی، عذاب عالم دیگر را نیز اثبات می کند، با چالش رو به رو می شود. خداوند در ذیل آیه 33 مائده، پس از بیان مقررات جزایی محارب می فرماید:« اضافه بر مجازات دنیوی، در دنیای دیگر نیز مجازات بزرگ را خواهد چشید.» مفسران شیعه این بخش از آیه را دلیلی بر بطلان نظریه کسانی دانسته اند که اعمال کیفر را کفاره جرم و عذاب در آخرت تلقی کرده اند. تمام مفسران، این حکم را که ( مجازات دنیوی موجب از بین رفتن عذاب اخروی نمی شود) به صورت عام مطرح کرده اند که شامل تمام حدود می شود؛ جز علامه طباطبایی که تعبیر ” فی الجمله ” دارد. شاید مقصود ایشان آن باشد که در برخی جرایم، مجازات دنیوی موجب از بین رفتن عذاب اخروی می شود، اما توضیح نداده است که این اثر بر کدام مجازات، مترتب می شود.
مفسران اهل سنت با توجه به روایاتی که اجرای حد را عامل جبران جرم و گناه دانسته اند، به توجیه این آیه پرداخته اند. برخی می گویند: « این، عذاب کافران است…، اما مسلمانان چون از ایشان جنایتی آید و حد شرعی بر ایشان برانند [ اقامه شود]، آن ( حد شرعی) ایشان را کفارت گناهان باشد و در آن جهان، ایشان را عذاب نبود و ذلک فی قوله ( ع) من اصاب ذنبا..».
برخی دیگر، بین جرم و محارب و غیر آن تفصیل داده اند و جمع بین جزای دنیوی و اخروی را مخصوص محارب دانسته و گفته اند به دلیل اهمیت امنیت در جامعه اسلامی، متجاوزان به آن، سزاوار تشدید و تکرار مجازات هستند… شماری دیگر نیز عذاب آخرت را مخصوص کسانی می دانند که مجازات در دنیا بر آنها اجرا نشود. بسیاری از اندیشمندان تفسیری اهل سنت، به دلیل روایات صحیحی که بیان می کنند عقاب در دنیای دیگر، بر اثر اجرای مجازات در این دنیا، برداشته می شود، مفاد و مضمون این روایات را پذیرفته و در فکر توجیه آیه شریفه بر آمده اند. البته الوسی می گوید: «این آیه ، قوی ترین دلیل است بر اینکه حدود موجب سقوط عقاب اخروی نمی شود. .» به این ترتیب، پذیرش نظریه تکفیری از دیدگاه اندیشمندان شیعی و برخی اهل سنت جای تأمل دارد و روایاتی که بتواند آیه را تخصیص یا تقیید بزند، به دست ما نرسیده است. در اینجا یاد آوری این نکته است که عقاب و غیر عقاب در آخرت، مبتنی بر اراده ی خداوند متعال است. ممکن است بزهکاری عقاب شود و ممکن است عفو شود و چنین نیست که حتماً باز خواست و عقاب شود.
هـ) پاسداری از کیان جامعه
ادیان الهی نمی توانند در مورد کیان جامعه و امنیت اجتماعی برنامه ای ارائه ندهند. در اسلام، سعادت اخروی از مسیر تلاش های انسان در دنیا، دست یافتنی است. رها کردن انسان در زندگی اجتماعی و عدم ارائه برنامه ای برای سعادت فردی و اخروی، نادیده انگاشتن تلاش های انسان در رسیدن به خوشبختی حقیقی است، زیرا این، آثار اعمال دنیایی است که در جهان دیگر نمایان می شود و بسیار از این اعمال در حیات اجتماعی انجام پذیر است. از همین رو، فرد و اجتماع، هر دو جایگاه ویژه ای دارند و آموزه های اسلام، در کار اهتمام به فرد و حفظ حقوق او، پاسداری از کیان جامعه مورد نظر است تا آدمی در گرو برنامه های مشخص اجتماعی، زندگی سالمی داشته باشد و به اهداف انسانی خویش در دو جهان برسد. تنظیم حیات اجتماعی، زوایای مختلفی دارد و یکی از آنها تنظیم نظام کیفری به منظور حراست از پایه های زندگی اجتماعی است. نگاهی تحلیلی به نظام کیفری اسلام و توجه به جرم و مجازات هایی که در این نظام پیش بینی شده است، بیانگر این مطلب است که یکی از اهداف مجازات ها، حفظ ارکان زندگی اجتماعی سالم و آبرومندانه است. چنان که اشاره شد، مهم ترین مصالح اجتماعی که پایه های زندگی اجتماعی به حساب می آید و بدون رعایت و حراست از این مصالح، حیات اجتماعی آسیب می بیند و زندگی اجتماعی نا ممکن می شود، عبارت اند از: مصلحت دین، نفس، عقل، نسل و مال. این اصول پنج گانه که فقهای اسلامی به آنها توجه کرده اند، با زیر مجموعه هایی که دارند، تمام مصالح اجتماعی را در بر می گیرند. امام علی ( ع) در حکمت 252 نهج البلاغه، به حکمت واهداف مجازات های که در واکنش به تجاوز علیه اصول پنج گانه اعمال می شود، اشاره داشته است و می فرماید: «…جهاد را برای عزت و ارجمندی اسلام، قصاص را برای ممانعت از خون ریزی، و اجرای حدود را برای بزرگ نشان دادن زشتی اعمال حرام، و منع شراب خواری را، برای حفاظت از عقل ها، و اجتناب از دزدی را برای رعایت عفت مردم، و ترک زنا را برای سلامت نسب ها، و ترک لواط را برای افزونی نسل ها … مقرر فرمود. . بر این اساس در روایات، اجرای حدی از حدود الهی در زمین، از بارش چهل شبانه روزی باران، مفید تر دانسته شده است.» فواید ریزش باران به جامعه بر می گردد و مقایسه نفع اجرای حد با ریزش باران، با زندگی فردی و اجتماعی ارتباط دارد. این مقایسه، نشان دهنده ی آن است که در اجرای حد، اهداف فردی و اجتماعی هر دو با هم دنبال می شود. از همین رو، می توان گفت یکی از مهم ترین اهداف کیفر در اسلام، پاسداری از مصالح اجتماعی جامعه و برخورداری خود از زندگی اجتماعی سالم و دوری از هرج و مرج اجتماعی است.
و) بازدارندگی عمومی و خصوصی
بازدارندگی بزهکار از ارتکاب مجدد جرم و پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی آدم هایی که آمادگی ارتکاب را

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید