دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر بر بهره وری

عوامل مؤثر در بهره وری را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

1-     عوامل مربوط به نیروی انسانی (مقدار نیروی انسانی، متخصص آموزش، حقوق و مزایا …)

2-     عوامل مربوط به مدیریت (تخصص، روابط مدیریت با کارکنان، …)

3-     عوامل وابسته به دولت (قوانین و مقررات، سیاستها، …)

4-     امکانات و تسهیلات (تجهیزات، ماشین آلات، زمین و ساختمان، تأسیسات، … )

تکنولوژی (نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی طرح، … )

6-     عوامل محیطی (بازار محصولات، جاذبه های محیطی، عوامل زیست محیطی، … )

7-     مواد و انرژی (مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی). (Prvkvpynkv,1993)

از طرف دیگر عوامل تعیین کننده بهره وری را می توان به سه دسته اصلی زیر تقسیم کرد:

  1. عواملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساختار بهره ور سازمان نظیر تغییرات تکنولوژیکی، اثر بخشی فعالیتها وصل می شوند.
  2. عواملی که به بازارهای ستاده و داده وصل می شوند.
  3. عواملی که مربوط به خارج از سازمان می شوند نظیر: هزینه های آموزش منابع انسانی و هزینه های تحقیق و توسعه. (kriazis,2003)        برنامه های عمده آموزش بهره وری

برای نهادینه کردن بهره وری در سازمان و تاسیس دپارتمان یا کمیته بهره وری به تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ذیل جهت ایجاد فرهنگ بهره وری و تربیت کادر بهره وری نیاز است:

47

1-آموزش اصول و مفاهیم و مقولات اساسی بهره وری برای عموم کارکنان.

2- آموزش بهره وری و نقش مدیران در ارتقاء آن برای عموم مدیران.                                      3- آموزش ویژه جهت آشناکردن مدیریت های گوناگون سازمان با عرصه های افزایش بهره وری در قلمرو هر مدیریت (نظیر مهندسی طراحی و بهره وری، مدیریت مواد و بهره وری، مدیریت تولید و بهره وری، مدیریت کیفیت و بهره وری وغیره).

مطلب مرتبط :   جایگاه هنر در جامعه از دیدگاه روانشناسی

4- آموزش بهره وری به سرپرستان.

5- آموزش فنون ارتقاء بهره وری (نظیر بهره وری و مطالعه کار، بهره وری و ارزشیابی عملکرد،  بهره وری و سیستم جبران.

6 – آموزش اعضاء کمیته های بهره وری.

7- آموزش و تربیت کارشناسان اندازه گیری بهره وری، تحلیل گران بهره وری، برنامه ریزان  بهره وری، مطالعه کنندگان کار، کارشناسان تحلیل شغل، کارشناسان ارزشیابی عملکرد و غیره.

ویژگی های لازم جهت کارایی آموزش

برای آنکه آموزش بصورت ابزاری برای ارتقاء کارایی، بهره وری و کارایی سازمان درآید باید از ویژگی هایی برخوردار باشند که در ذیل به عمده ترین آنها اشاره می شود:

1- بصورت یک فرایند نگریسته و سازماندهی شود.

2- در کل سیستم ها، روش ها و برنامه های سازمان به عنوان جزء لایتجزای فعالیت سازمانی ادغام گردد.

3- هدفمند باشد.

4- جامع باشد.

5- مرتبط و دارای توالی منطقی  باشد.

6- مستمر باشد.

7- مبتنی بر تشخیص نیازها و بازخورها باشد.

48

8- با انگیزه، توام باشد.

9- مورد ارزیابی قرار گیرد.

10- پیگیری شود.

11- بازخورهای آن در تدوین و اصلاح برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

 

دسته بندی : مقالات