دانلود پایان نامه

……………………………….84
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ‏41: توزیع فراوانی سن پاسخگویان 57
جدول‏42: توزیع فراوانی پایه تحصیلی پاسخگویان 58
جدول ‏43: توزیع فراوانی درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان 58
جدول‏44: توزیع فراوانی تحصیلات والدین پاسخگویان 59
جدول‏45: توزیع فراوانی منزلت شغلی والدین پاسخگویان 59
جدول‏46: توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان 60
جدول‏47: توزیع فراوانی معدل تحصیلی پاسخگویان 60
جدول‏48: توزیع فراوانی طلاق والدین پاسخگویان 61
جدول‏49: توزیع فراوانی روابط والدین پاسخگویان 62
جدول‏410: توزیع فراوانی روابط پاسخگویان با والدین 62
جدول‏411: توزیع فراوانی سابقه بزهکاری در همسالان 63
جدول‏412: توزیع فراوانی عضویت همسالان در گروه های بزهکار 64
جدول‏413: توزیع فراوانی تایید رفتار تخریب گرایی توسط همسالان 64
جدول‏414: توزیع فراوانی رابطه دانش آموز با معلم 65
جدول‏415: توزیع فراوانی رابطه با همکلاسی ها 66
جدول‏416: توزیع فراوانی جامعه پذیری 66
جدول‏417: گویه های رفتار تخیب گرایی 67
جدول‏418: همبستگی بین متغیرها 68
جدول شماره ‏419: بررسی وجود اختلاف میانگین در پایه های تحصیلی بوسیله آزمون F 69
جدول شماره‏420: مقایسه چندگانه پایه ها به وسیله آزمون توکی 70
جدول شماره ‏421: مقایسه میانگین رفتار تخریب گرایی در دو گروه دانش آموزان تک و دو والد 70
جدول شماره‏422: مدل رگرسیونی 72

چکیده
وندالیسم یا خرابکاری هاى شهرى یکى از مشکلات و معضلات جوامع شهرى به ویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسعه شتابزده شهر و درونى نشدن فرهنگ شهرنشینى در بین جوامع مختلف به وجود آمده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در بین نوجوانان دانش آموز پسر دبیرستان های شهرستان جاسک می باشد. در این تحقیق از چند رویکرد نظری برای تبیین رفتار وندالیستی دانش آموزان استفاده شده است که شامل نظریه کلارک، نظریه پاره گروه بزهکار آلبرت کوهن، نظریه ساترلند و کرسی و نظریه ماتزا می باشد.
روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و تصادفی ساده می باشد. برای این منظور ابتدا از بین دبیرستان های شهرستان جاسک، چهار دبیرستان و از هر دبیرستان سه کلاس در پایه های مختلف انتخاب شد در مجموع از 253 نفر پرسشنامه تکمیل شد.
با توجه به نتایج حدود 24 درصد دانش آموزان دارای رفتار وندالیستی بالا، 35 درصد متوسط و 38 درصد دارای رفتار وندالیستی پایین هستند. جدول رگرسیون نشان می دهد که میزان تأثیر وضعیت همسالان 54/0 ، میزان تأثیر وضعیت تحصیلی 26/0 – ، تاثیر سن 23/0 و میزان تاثیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی می‌باشد، مشاهده می‌شود وضعیت همسالان بیشترین تأثیر(وزن) را در رفتار تخریب گرایی دارد. این چهار متغیر نزدیک به 55 درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند.
کلمات کلیدی: وندالیسم، دانش آموزان، جامعه پذیری، نوجوانان، شهرستان جاسک
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
وندالیسم یا خرابکاری هاى شهرى یکى از مشکلات و معضلات جوامع شهرى به ویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسعه شتاب زده شهر و درونى نشدن فرهنگ شهرنشینى در بین جوامع مختلف به وجود آمده است. خرابکاری هاى شهرى از جمله انحرافات یا آشفتگى هاى اجتماعى هستند که در آن افراد سعى دارند نیازها، هیجانات و احساسات درونى خود را به شیوه اى بروز دهند و با در دسترس نبودن روش مناسب به رفتارهاى نابهنجار روى مى آورند . در واقع، وندالیسم نوعی انحراف رفتارى است که با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیست و عموماً زمانى رخ مى دهد که فرد یا گروهى معیارهاى جامعه را رعایت نکنند. اصطلاح وندال بیشتر به کسانی اطلاق می شود که با حالت اعتراض به دلایل مختلف دست به تخریب می زنند. خرابکاری چالشی عمومی و در حال افزایش می باشد. برای شناخت انحرافات در ابتدا باید ساخت و ماهیت مفاهیم اخلاقی جامعه را بررسی کرد و کیفیت اخلاق جامعه را در وهله نخست باید از مشاهدات فرد و انحرافات و طرز تلقی او از اعمال و کنشهای دیگران جستجو کرد . کجروی، نظم اجتماعی را مختل نموده و مشکلات متعددی برای جامعه بوجود می آورد. جامعه شناسان مطالعات زیادی درباره رفتار منحرف انجام داده اند از قبیل گروه های پرخاشگر، الکلیسم، اعتیاد به مواد مخدر، قمار، روسپیگری، جنایت توسط بزرگسالان و بزهکاری نوجوانان، که همگی دلالت بر تأیید قضیه فوق دارند.رفتار انحرافی بعنوان یک مساله اجتماعی جدی است . از کلمه منحرف چنین بر می آید که بیشتر افراد جامعه، این نوع رفتار را تقبیح کرده و بدان دست نمی زنند. در حقیقت تقبیح نصیب کسانی می شود که در حین انجام آن گرفتار می شوند. به علاوه تمام گروه ها در یک جامعه در مورد چگونگی رفتار منحرف با یکدیگر توافق ندارند.
بیان مسئله
وندالیسم یا تخریب گرایی پدیده جدیدی است که عکس العملی خصمانه و کینه توزانه به برخی اشکال فشارها ، ناملایمات و شکستهاست که به تخریب گرایی آگاهانه تأسیسات و اموال عمومی و خصوصی منجر می شود. محققان علوم اجتماعی معتقدند: تخریب عمومی یا خرابکاری جوانان مقدمه ای برای رفتارهای بزهکارانه می تواند باشد. بویژه با نگاهی ژرف به این مسئله می توان دریافت که نوجوانان با تخریب اموال عمومی در اماکن آموزشی(مثل شکستن نیمکتها و کندکاری روی آن، نوشتن شعار و یادگاری های مختلف بر درب ودیوار)علاوه بر ایجاد چهره نامناسب فرهنگی واجتماعی و از بین بردن اموال عمومی و خصوصی وصدمه زدن به امکانات رفاهی جامعه، به نوعی تخلیه عقده های نا گشوده را بر سر این وسایل جبران می کنند(جان حسنی،1386:4).
وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی بصورت مداوم و مکرر. در اغلب تعاریف صاحبنظران از آن به عنوان رفتاری معطوف به تخریب و خرابکاری اموال، تاسیسات و متعلقات عمومی نام برده اند(محسنی تبریزی،1383:21).

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع وسایل ارتباط جمعی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

خرابکاری را می توان، جزو بزهکاری های ملایم به حساب آورد که معمولا از دید مراجع قضایی قابل اغماض و چشم پوشی است(محبی،1382:8). مساله بزهکاری نوجوانان و جوانان از جمله مسائل پیچیده اجتماعی است که دنیای امروز را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این مساله از دیرباز در جامعه بشری، مورد توجه اندیشمندان بوده و هم اکنون نیز از مباحث اصلی بسیاری از دانشمندان است. مروری بر میزان جرایم در جهان، گویای این واقعیت است که بزهکاری یکی از بلایای بزرگ امروز ماست(نوربها،1377:14).
بزهکاری به معنای دقیق آن به اعمالی اشاره می کند که منع قانونی دارند و توسط نوجوانان گروه سنی 12-18 سال انجام می شوند(صفوی،1364:31). در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی، اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشیگری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه تلقی شده است و تقریبا همه جوامع در تعریف آن اتفاق نظر دارند(میرفردی و همکاران،1391:186).
متاسفانه آمار دقیقی از هزینه ها، رفتارها و نمونه های رفتارهای وندالیستی در کشور ما وجود ندارد. از سویی دیگر، آگاهی و شناخت ناکافی از این پدیده اجتماعی که نتیجه فقر پژوهشی در این زمینه است، باعث شده است که مسئولان، برنامه ریزان آموزشی و متولیان امور اجتماعی، نتوانند از بروز رفتارهای وندالیستی پیشگیری و یا آن را درمان کنند(محبی، 1383:39).
توجه به مسائل اجتماعی نوجوانان و جوانان، بیش از پیش از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی تمام اعمال وندالیستی به یک میزان، بر جامعه تاثیر نمی گذارند؛ به عبارت دیگر، کیفیت اعمال وندالیستی به یک میزان نیست. این مسأله در مورد کمیت آن نیز صدق می کند. وندالیسم نه تنها به عنوان کجروی و رفتاری بزهکارانه، بلکه به مثابه معضل یا مسأله ای اجتماعی در بسیاری از جوامع از سوی صاحبنظران و آسیب شناسان مطرح شده است(محسنی تبریزی،1383:34). هر ساله به امکانات آموزشی مدارس خسارت های جبران ناپذیری وارد می شود و از آن جا که هیچ گونه برآورد و محاسبه ای در این خصوص صورت نمی گیرد، به صورت نامحسوس است. بنابراین شناسایی رفتارهای تخریبی در محیط های آموزشی و اقدام پیشگیرانه از بروز این گونه رفتارها، تا حدودی می تواند مشکلات مکان های آموزشی را مرتفع سازد و از نظر آموزشی محیط های سالمی را برای تربیت نوجوانان و نسل آینده به وجود آورد، لذا مطالعه وندالیسم به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی با توجه به آنکه قشر جوان، در سنین تحصیل به خصوص مقطع متوسطه قرار دارند، و شناخت عوامل موثر بر بروز این گونه رفتارها در بین نوجوانان و جوانان می تواند بستر مناسبی را برای کاهش این رفتارها در بین آنان فراهم آورد، نظر به جوان بودن جمعیت در ایران، انتظار طبیعی این است که چنین موضوعی مورد توجه فراوانی قرار گرفته باشد. در جامعه امروزی ایران با انواع مسائل و آسیب های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نظیر آنومی یا نابسامانی اجتماعی، بحران هویت، قانون گریزی، پرخاشگری و جنایت، تخریب منابع و آلوده سازی محیط زیست و … سروکار داریم که در مجموع، آینده این کشور را از لحاظ سلامت محیط و احساس امنیت جانی، مالی، تعاملاتی و فکری تهدید می کنند(عبدالهی،1387،23). تخریب اموال عمومی مثل کیوسک تلفن عمومی، شکستن شیشه اماکن عمومی و دولتی، دیوارنویسی، شکستن شاخه درختان، نوشتن و پاره کردن صندلی وسایط نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و تاکسی بویژه پاره کردن و نوشتن بر روی صندلی سرویس مدارس، دستکاری یا نابودی علائم راهنمایی و رانندگی، شکستن لامپها و چراغ های معابر تنها نمونه هایی از رفتار وندالیستی در شهرستان جاسک می باشد. همچنین شکستن، کنده کاری و نوشتن بر روی صندلی و دیوارهای کلاس و همینطور شکستن شیشه پنجره ها و خم کردن پره های پنکه ها، آسیب زدن به آبسرد کن و سایر امکانات در مدرسه از اعمال وندالیسم در مدارس این شهرستان می باشد. با توجه به هزینه های زیادی که در باب این مسأله تحمیل دولت وارگانهای عمومی می شود انتظار می رود چنین موضوعی مورد توجه فراوانی قرار گیرد. بنابراین پژوهشگر بر آن شد تا در بررسی خود به این سئوال پاسخ دهد که چه عواملی بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان جاسک موثرند؟
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
پرداختن به محاکمه صرف اعمال مجرمانه بدون شناسایی علل و عوامل جرم زای اجتماعی، نه تنها منجر به اتمام این رفتارها نمی شود بلکه شاهد استمرار این رفتارها بصورت مکرر نیز خواهیم بود. زیرا محکوم کردن فرد بزهکار، بدون شناخت شخصیت و عوامل جرم زای اجتماعی که او را به این سمت سوق داده است، دور از عدالت است(کی نیا، 1373:59). بنابراین ریشه یابی مسأله وندالیسم نشان داده ضرورت و اهمیت برخورد علمی با مسأله فوق می تواند سبب گردد تا فرد وندالی به جامعه برگردد(احمدی، 1377: 12).
وندالیسم برای بسیاری از افراد جامعه حتی برای اهل فن نیز ناشناخته است. نگاهی به آمار و ارقام بزهکاری ها و جرایم چند ساله اخیر مراکز قضایی ایران، ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که بزهکاری و رفتار خرابکارانه در بین نوجوانان، جوانان و دانش آموزان کشور، روند غیرطبیعی و فزاینده ای داشته است که آثار و نتایج آن بر سلامت عمومی جامعه تاثیر منفی دارد(محبی، 1382: 13).
خسارتهای ناشی از وندالیسم در شهرستان جاسک حائز اهمیت است، بودجه های دولتی زیادی سالانه صرف ترمیم وسایل و اشیاء تخریب شده(میز و صندلی های شکسته شده و…)توسط وندالها می شود. به هر ترتیب هرچه تخریبکارها رفتارهای ویرانگرانه بیشتری در مدارس داشته باشند به همان اندازه مرکز آموزشی و مدرسه می بایست از هزینه های آموزشی دیگر کاسته و از سرانه آموزشی مبلغی را برای ترمیم میز و صندلی های شکسته شده و … هزینه نماید. تأثیرات این نوع رفتارها در بروز شکاف اخلاقی در میان دانش آموزان مدارس و ایجاد حس مشارکت و مالکیت اموال عمومی در دانش آموزان جهت حفظ مناسب اموال مراکز آموزشی و مدارس از ضرورتهای انجام این تحقیق می باشند.
با توجه به مباحث مطرح شده در این خصوص این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در بین نوجوانان دانش آموز پسر دبیرستان های شهرستان جاسک انجام گرفت.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک.
اهداف فرعی
بررسی رابطه پایگاه اجتماعی-اقتصادی و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموز ان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک.
بررسی رابطه وضعیت تحصیلی و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک.
بررسی رابطه خانواده و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک.
بررسی رابطه همسالان و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک.
بررسی رابطه مدرسه و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک.

مطلب مرتبط :   عدالت سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف کاربردی
1. شناخت عوامل مؤثر بر رفتارهای تخریب گرایانه در دانش آموزان جهت برنامه ریزی به منظور کنترل کاهش رفتارهای تخریب گرایانه نوجوانان
سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
1.چه عواملی بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک موثر می باشند؟
سئوالات فرعی
آیا بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک رابطه وجود دارد؟
آیا بین وضعیت تحصیلی و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان جاسک رابطه وجود دارد؟
آیا بین خانواده و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموز دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک رابطه وجود دارد؟
آیا بین گروه همسالان و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک رابطه وجود دارند؟
آیا بین مدرسه و میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک رابطه وجود دارد؟
کدامیک از عوامل مؤثر بر تخریب گرایی در پیش بینی میزان گرایش به رفتار تخریب گرایی در بین دانش آموز ان دبیرستان های پسرانه شهرستان جاسک تأثیری بیشتری دارند؟
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)
2-1ادبیات نظری
2-1-1نظریه‌های روانشناختی
در مورد این نظریه‌ها باید گفت به طور قطعی نمی‌توان قضاوت کرد افرادی که رفتار انحرافی دارند به لحاظ ویژگی‌های ژنتیکی و شخصیتی با سایرین تفاوت دارند چون افراد علاوه بر محیط خانواده که به عنوان اولین نهاد تربیت و پرورش کودک است جهت ادامه حیات، به محیط‌های اجتماعی دیگر نیاز دارند. محیط‌های دیگری که فرد آن را انتخاب می‌کند در حقیقت تحت تأثیر ساختار هر جامعه شکل می‌گیرد و به مرور زمان، نهادینه می‌گردد. پس در شکل‌گیری محیط‌های اجتماعی، جامعه نقش بسزایی دارد، هر چه ساختار یک جامعه از نظم و پویایی بیشتری برخوردار باشد، گروه های انسانی که در آن شکل می‌گیرند ضمن پویایی مداوم، از نظم بیشتری برخوردار است و به همان نسبت کارکرد جامعه‌پذیری تأثیر بیشتری بر نوجوان و جوانان دارد. بنابراین نظریه روانشناختی و تأثیر قوی آن در بوجود آوردن فرد منحرف رد می‌شود و تأثیر آن متعادل می‌گردد(محسنی تبریزی، 1384).
2-1-2نظریات جامعه


دیدگاهتان را بنویسید