دانلود پایان نامه

فدرال مرجع اصلی تصویب پیمانها به شمار میرود. در عین حال، در قانون اساسی آمده است که «اعضای فدراسیون روسیه»، یعنی جمهوریها و ایالات تشکیلدهندهی فدراسیون، حق دارند به نوبهی خود «روابط اقتصادی خارجی و بینالمللی» با دول بیگانه برقرار کنند. از این اصل چنین برمیآید که اعضای فدراسیون، دست کم در اموری که در صلاحیت انحصاری آنهاست، از اختیارات محدود برای عقد پیمانها برخوردارند. روش و تشریفات عقد پیمانها از سوی حکومت فدرال در اصول 86و106 قانون اساسی مشخص شده است. به موجب اصل 86 ، مذاکره دربارهی پیمانها و امضای آنها در فدراسیون روسیه برعهدهی رئیس جمهور است. امضای اسناد تصویب پیمانها نیز برعهدهی ریس جمهور است. اصل 106 مقرر میدارد که آن دسته از قوانین مصوب دومای دولتی که به «تصویب و لغو پیمانهای بینالمللی فدراسیون روسیه» مربوط میشوند، باید به تصویب شورای فدرال نیز برسند.( گنادی، 13:1374)
قانون اساسی سوئیس:
سوئیس کشوری است در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش و لیختنشتاین، از جنوب با ایتالیا و از غرب با فرانسه همسایه است.
این کشور ۷٫۵ میلیون نفر جمعیت و مساحتی بالغ بر ۴۱٬۲۹۰ کیلومتر مربع دارد. سوئیس کشوری است به صورت جمهوری فدرال و از ۲۶ ایالت تشکیل شده‌است که« کانتون» خوانده می‌شوند.
پایتخت سوئیس شهر برن است و قطب‌های اقتصادی این کشور دو شهر جهانی ژنو و زوریخ هستند. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه در این کشور با ۳۹٬۰۰۰ دلار برای هر نفر از بالاترین‌ها در جهان است.
سوئیس کشوری چندزبانه است و در آن چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش به رسمیت شناخته می‌شوند.
سوئیس دارای سابقهی طولانی بی‌طرفی در مناسبات جهانی است، به طوری که این کشور از سال ۱۸۱۵ تاکنون وارد هیچ جنگی نشده‌است. این کشور مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی چون صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی است. یکی از دو دفتر اروپای سازمان ملل نیز در این کشور و در شهر ژنو قرار دارد.
تاسیس کشور سوئیس در تاریخ ۱ اوت ۱۲۹۱ ذکر می‌شود و این روز در سوئیس تعطیل ملی است. سوئیس کشوری است به صورت جمهوری فدرال که از 26 ایالت تشکیل شده است، این ایالتها کانتون خوانده میشوند( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
در قانون اساسی سوئیس اصول 7، 9و85 به موضوع انعقاد معاهده بینالمللی توسط این کشور پرداخته است که با بررسی و مطالعه اصل نهم میتوان نتیجه گرفت که بموجب قانون اساسی سوئیس ایالتها از حق انعقاد معاهده با سایر دول برخوردارند اما اهلیت ایالات در این زمینه محدود به موضوعاتی خاص چون اقتصاد دولتی، مراودات مرزی و مقررات امنیتی میباشد و در راستای همین موضوعات نیز معاهدات مزبور نباید مخالف با قوانین کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالتها باشد.
به موجب قانون اساسی سوییس فدراسیون اختیار وسیعی در معاهدهسازی دارد، اما کانتونها میتوانند معاهداتی را در حوزهی اختیاراتشان منعقد کنند. هرچند این امر میتواند به وسیلهی تغییر پیدا کند اما بایستی به وسیلهی شورای فدرال قبل از امضا معاهده تصویب شود. بیش از 100 معاهده بدین شکل اغلب در خصوص مقررات طبیعی با دول همسایه منعقد شده است. (Aust,2000;48)
کشور فدرال نیجریه:
جمهوری فدرال نیجریه کشوری است در غرب آفریقا، پایتخت آن آبوجا و بزرگ‌ترین شهر آن لاگوس است. جمعیت این کشور ۱۷۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است.
واحد پول این کشور نایرا است و نیمی از مردم آن که در شمال کشور زندگی می‌کنند مسلمان و نیمی دیگر در جنوب، مسیحی هستند. نیجریه از نظر منابع نفتی دهمین کشور و در میان صادرکنندگان نفت هشتمین کشور است. نیجریه در سال ۱۹۶۰ از بریتانیا مستقل شد و نام این کشور از نام رودخانه نیجر گرفته شده‌است. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور در آفریقا و هفتمین کشور پرجمعیت جهان است. این کشور هم‌چنین پرجمعیت‌ترین کشور جهان با اکثریت سیاه‌پوست است. از سال ۲۰۰۲ در شمال این کشور درگیری نظامی میان اسلام‌گرایانِ گروه بوکو حرام با نیروهای دولتی جریان داشته‌است؛ گروه مسلّح بوکو حرام خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قوانین شریعت بر تمامی ۳۶ ایالت نیجریه است.

پیشینهی تاریخی نیجریه به دست‌کم ۹ هزار سال پیش از میلاد بازمی‌گردد و ناحیهی بنیو و رودخانه کراس در نیجریه خاستگاه قوم بانتو دانسته شده که مهاجران آن در هزاره‌های نخست و دوم پیش از میلاد از این ناحیه حرکت کرده و در بیشتر مناطق آفریقای مرکزی و جنوبی سکونت گزیدند.( ویکی پدیا دانشنامه آزاد)
برابر پیوستهای قانون اساسی صلاحیتهای دولت فدرال و ایالتها بدین شکل تفکیک شده است:
بخش یکم پیوست دوم قانون اساسی 68 صلاحیت و اختیار انحصاری قوهی قانونگذاری فدرال را برشمرده است که مهمترین آنها به این شرح است:

بررسی حسابها و تعیین حسابرسان دولت فدرال، موضوعات مربوط به اسلحه و مواد منفجره، مسائل مربوط به هوانوردی و تامین امنیت هواپیماها و مسافران، تخصیص جایزهها و نشانهای دولتی، امور مربوط به ورشکستگی و افلاس، امور بانکی براتها و سفتهها، وامگیری از خارج از داخل یا خارج کشور برای دولت فدرال یا ایالتها، ثبت احوال و سرشماری، شهروندی و تابعیت افراد، امور بازرگانی، انحصارها وتراستها، ساختمان و نگاهداری راههایی که برابر تصویب مجلس نمایندگان جزو راههای اصلی دولت فدرال است، نظارت بر خروج سرمایه از کشور، ثبت نشانهها و اختراعها و حقوق پدیدآورندگان، تصویب ایجاد ایالت، پول ملی ارز و مسکوکات، گمرک و تعرفههای ورود و خروج کالا، امور دفاعی، اخراج بیگانه یا بیگانگان از کشور، امور دیپلماتیک، امور مربوط به مواد مخدر، انتخاب ریاست جمهوری و معاون وی، فرماندار و نایب او و دیگر افرادی که براساس قانون اساسی باید به وسیلهی مجلس نمایندگان برگزیده شوند، ادله اثبات دعوی، کنترل نرخ ارز، امورخارجه، روش تسلیم بزهکاران به دولتهای بیگانه، انگشتنگاری و ثبت پیشینهی جنایی، ماهیگیری در رودخانهها دریاچهها و دریاها، امور مربوط به بیمهها، امور کارگری و سندیکاها، امور مربوط به مهاجرت، تصویب پیمانهای مربوط به موردهای یادشده، تصویب قوانین مربوط به اختلاف میان ایالتها و یا میان دولت فدرال با حکومتهای ایالتی، امور مربوط به دریانوردی و بندرهایی که برابر قانون بندر فدرالی شناخته شده است، هواشناسی، قانونهای مربوط به ارتش، کانها، منابع نفتی و گازی نیروی هسته ای، مسایل مربوط به گذرنامه و روادید، نیروهای نظامی و خدمات امنیتی دولت فدرال، پست و تلفن، امور مربوط به زندانها، راهآهن، مقررات احزاب سیاسی؛ مقررات مربوط به مالیات بر درآمد؛ مالیات بر بهرهی سرمایه، مقررات مربوط به مقامهای فدرالی و یا بخشهای دیگر قانونهای بازرگانی داخلی و خارجی اوزان و مقادیر.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم پیوست شمارهی 2 قانون اساسی مربوط به 12 زمینه دیگر از صلاحیتها و اختیارهای مشترک دولت فدرال و حکومتهای ایالتی است.
برابر این مقررات مجلس نمایندگان و مجلسهای ایالتی میتوانند در اموری مانند: تقسیم درآمدهای عمومی میان دولت فدرال و حکومت ایالتها، میان حکومت ایالتها با حکومتهای محلی و میان حکومتهای محلی، تضمین وامها به وسیلهی مجلس نمایندگان، دادن امتیاز و یا وامگیری، در زمینههایی که در صلاحیت مجلس نمایندگان نیست، به وسیلهی مجلس ایالتی، وضع قانون برای حفظ آثار باستانی و مراکز اسناد ملی و محلی به وسیلهی هر دو مجلس، دریافت و جمعآوری مالیاتهای تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان به وسیلهی کارورزان حکومتهای محلی، برقراری سانسور در مورد فیلمهای سینمایی به وسیلهی هر دو مجلس، برقراری مقررات توسط مجلس ایالتی، برای صنایع کشاورزی و بازرگانی ایالت و دیگر زمینههایی که به تفصیل در این فهرست پیوست قانون اساسی آمده است تصمیمگیری کنند.
به این ترتیب اختیاراتی که در صلاحیت انحصاری قوهی قانونگذاری فدرال نباشد، در صلاحیت مجالس ایالتی است. مقرراتی که در مجالس ایالتی تصویب میشود در صورت ناسازگاری با قوانین تصویب شده مجلس نمایندگان در بخشی که ناسازگاری در آن وجود دارد از درجهی اعتبار ساقط خواهد بود.( بند 5 از اصل 4). افزون بر آن قوانین هر دو مجلس( نمایندگان و ایالتی) نمیتوانند صلاحیت و اختیارهای دادگاههایی را که برابر قانون اساسی ایجاد شدهاند از میان بردارند و یا آنها را محدود کنند( بند 8 از همان اصل).
در نتیجه بررسی قانون اساسی این کشور و با توجه به اصل 68 این قانون به صورت خاص که بستن پیمانهای بینالمللی را صرفاً در مورد بعضی مسائل در صلاحیت انحصاری دولت فدرال قرار داده است میتوان گفت اهلیت ایالات به صورت محدود و در سایر مسائل پذیرفته شده است.
3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:
کشور فدرال آفریقای جنوبی:
جمهوری آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است.
این کشور سه پایتخت متفاوت دارد. قوهی مجریه در پرتوریا، پارلمان در کیپ تاون و قوهی قضائیه در بلوم فونتین مستقر است. پرجمعیت‌ترین شهر آن نیز ژوهانسبورگ است.
آفریقای جنوبی با کشورهای نامیبیا، بوتسوانا، زیمباوه، موزامبیک، سوازیلند و لسوتو (کشوری که در سرزمین آفریقای جنوبی محصور شده‌است) هم‌مرز است.
آفریقای جنوبی به دو دلیل تکاملی متفاوت را نسبت به دیگر کشورهای آفریقایی تجربه کرده‌است. اول اینکه مهاجرت از اروپا کمی بعد از این‌که شرکت هند شرقی هلند ایستگاهی در مکان امروزی کیپ تاون ایجاد کرد، آغاز شد. دوم اهمیت راهبردی آبراه کیپ است که با بسته شدن کانال سوئز در طی جنگ ۶ روزه بیشتر مسجل شد و همچنین منابع کانی غنی این منطقه باعث اهمیت بیشتر این کشور در میان کشورهای غربی بخصوص در اواخر سدهی نوزدهم شد که بعدها در دوران جنگ سرد اهمیت بیشتری پیدا کرد. به دلیل مهاجرت آفریقای جنوبی از لحاظ نژادی بسیار متنوع است. بزرگ‌ترین جمعیتهای دورگه و اروپایی و هندی در آفریقا در این کشور مستقر هستند. سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی کمتر از ۸۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
منازعات نژادی بین اقلیت سفیدپوستان و سیاهپوستان اکثریت در تاریخ و سیاست آفریقای جنوبی نقش مهمی را بازی کرده‌است و به دوره تاریخی آپارتاید در آفریقای جنوبی منجر شده‌است که در سال ۱۹۴۸ توسط حزب ملی آفریقای جنوبی تأسیس شد. اگر چه از قبل جداسازی نژادی در این کشور وجود داشت. قوانینی که آپارتاید را تعریف می‌کردند در سال ۱۹۹

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید