دانلود پایان نامه

یک کشاورز به مقدار بهینه نزدیک شود هزینه تولید کاهش خواهد یافت و اگر در نقطه بهینه تولید صورت بگیرد قیمت کف برای هر کیلو گرم خرما به یک دهم مقدار فعلی کاهش خواهد یافت که این امر نشان دهنده ظرفیت بلااستفاده زیاد در ان منطقه است
بهرامی (۱۳۸۱) با استفاده ازروش اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(ترانسلوگ) وبا استفاده

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید