دانلود پایان نامه

یک کشاورز به مقدار بهینه نزدیک شود هزینه تولید کاهش خواهد یافت و اگر در نقطه بهینه تولید صورت بگیرد قیمت کف برای هر کیلو گرم خرما به یک دهم مقدار فعلی کاهش خواهد یافت که این امر نشان دهنده ظرفیت بلااستفاده زیاد در ان منطقه است
بهرامی (۱۳۸۱) با استفاده ازروش اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(ترانسلوگ) وبا استفاده

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های نایبان، سفارت، اسدی، عمروی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید