دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسل به حق ارتفاق نیز برای تنظیم روابط مالکین؛ بدین گونه که هر یک از مالکین در مقطعِ زمانیِ مالکیتِ خویش دارای حق ارتفاق غیر مستمر است و به استناد آن میتواند کمال منفعت را کسب نماید و سایر مالکین نیز میتوانند به استناد حق ارتفاق سلبی از استیفای منافعی که به ضرر آنان است جلوگیری نمایند، نیز صحیح نیست. زیرا برای وجود حق ارتفاق، دو مال غیر منقول بالذات لازم است، در حالی که در فرض مذکور فقط یک مال غیر منقول بالذات وجود دارد. مالکیت امری عقلایی و عرفی است. عرف و عقلا همان گونه که مالکیت را برای شخص به طور موقت اعتبار مینمایند، روابط مالکین با یکدیگر و با عین را کاملاً منقطع نمیدانند، بنابراین رابطه ضعیف و اعتباری بین آنان وجود دارد و بر اساس همین رابطه است که تمامی آنان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا مملوک زمانی سالم بماند و هزینه تعمیرات و نگهداری را بپردازند تا بتوانند در سایر مقاطع نیز از آن بهره برداری کنند و باید در پایان مقطع زمانی خویش ملک را تخلیه تا مالک دیگر در آن سکنی گزیند. اگر مبیع قبل از تسلیم به خریدار نخست تلف شود تمامی معاملات منفسخ میگردد و در صورتی که بعد از تسلیم به هر یک از خریداران تلف شود معاملات بعد از آن منفسخ میگردد و مالکی که مبیع در دست وی تلف گردیده است در برابر سایر مالکین مسؤولیتی ندارد . زیرا تصرفات وی در ملک مالکانه است. در صورتی که اشخاص ثالث در مملوک زمانی تصرفات مادی و حقوقی انجام دهند، مالکین نیز این اختیار را دارند که به آنان رجوع نمایند، ولی این اختیار با توجه به اینکه یک عین در مالکیت همه مالکین است و با توجه به تصرفات اشخاص ثالث، تا حدودی متفاوت از سایر قراردادها است.

کمترین نتیجهای که هر قانونی در پی دارد، کم شدن اختلافات مردم و به تبع آن کم شدن دعاوی در دادگاهها و همچنین بلا تکلیف نماندن قضات است. وجود قانونی راجعِ به بیع زمانی نیز، از این قاعده استثناء نیست. به رغم اینکه برخی از کشورها از وجود چنین قانونی بهرهمند هستند، متأسفانه در کشور ما با وجود اینکه روز به روز چنین قراردادی گسترش می‌یابد با خلأ قانونی مواجه هستیم. به امید آنکه هر چه زودتر قانونی جامع و مانع در این زمینه به تصویب برسد.
منابع و مآخذ

قرآن کریم
الف) فارسی
اول: کتب
1ـ ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1372.
2ـ اسماعیلی هریسی، ابراهیم، حقوق مالکین آپارتمانها، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1383.
3ـ اشرفی، احمد، مالکیت زمانی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1392.
4ـ ـــــــــــــــــــ ، مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)، تهران، راه نوین، چاپ اول، 1389.
5ـ الماسی، نجاد علی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1382.
6ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و دوم، 1390.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید