دانلود پایان نامه

فرایند مشتق گیری این است که باندهای پهن، باندهای تیز را محو کرده و این محو شدن با افزایش درجه مشتق گیری افزایش می یابد. این ناشی از این است که دامنه Dnاز یک گره گوسی در مشتق nام متناسب است با معکوس پهنای باند اصلی به توان n.
D^n=1/W^n (1-15)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید