دانلود پایان نامه

موج ها استفاده می شود که توسط ساویسکی۵۱و گولی۵۲ برای محاسبه مشتق در یک طول موج خاص توسط روش حداقل مربعات پیشنهاد شده است.
A_?=a_0+a_1 ?+K+a_1 ??(1-13)

۱-۱۰-۴- حذف پس زمینه
اگر به صورت ناخواسته در طیف سنجی یک تغییر در جذب زمینه داریم علت

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهاصل برائت، طلاق، عقد مزارعه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید