دانلود پایان نامه

طبیعی برسد. با ادامه حرکت بازو از وضعیت آناتومیکی میتواند ۷۵ درجه هایپر اداکشن دهد(بلیکلی۱۹۸۴). اکستنشن نیز در واقع برگشت از فلکشن است که تقریبا ۳۰-۶۰ درجه هایپر اکستنشن میدهد(بلیکلی ۱۹۸۴; زوکرمن۱۹۸۹).
در حرکت اداکشن و اکستنشن همان عضلات که در آبداکشن و فلکشن توضیح داده شده حرکت را به صورت اکسنتریک کنترل میکنند. با این حال اگر

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی، کاربردپذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید