دانلود پایان نامه

بازو با نیرو یا در برابر مقاومت خارجی پایین بیاید عمل عضلات به صورت کانسنتریک است. که عضلات گردبزرگ، پشتی بزرگ و بخش ترقوهای عضله سینه ای مسئول این کار هستند(بروم و باسمانجی۶۶ ۱۹۷۱).
۲-۲-۵-۳-چرخش داخلی و خارجی
بازو میتواند به صورت داخلی و خارجی ۶۰ تا ۹۰ درجه بچرخد که در مجموع ۱۲۰ تا ۱۸۰ چرخش دارد. چرخش بازو وسیله آبداکشن بازو

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد آلاینده ها، محیط زیست
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید