دانلود پایان نامه

پایداری سر استخوان بازو کمک میکند و با افزایش زاویه مقاوتش افزایش مییابد(کرنبرگ ونمس ۶۳۱۹۹۰).
عمل متقابل عضلات RC و عضله دلتوئید در فلکشن و آبداکشن به صورتی است که نیروی داخلی و تحتانی عضلات RC اجازه میدهد که عضله دلتوئید بازو را بالا برود.
در دامنه بالاتر از ۹۰ فلکشن یا آبداکشن میزان فعالیت عضلات RC کاهش مییابد که باعث میشود

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبداکشن، فلکشن، دلتوئید، (زوکرمن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید