دانلود پایان نامه

ادغام دو بعدی
به تحقیق و قطعا نمیتوان گفت که کدام یک از روشهای ادغام بهتر است، بنابراین یک روش ادغام مناسب، با توجه به سلیقه افراد و شرایط مساله باید انتخاب نمود. در رشته های دودویی و ادغام تک نقطهای همانند شکل (۳-۴) جای ژنهای والدین از نقاط پیوند تعویض می‌گردد.

(شکل ۳-۴) پیوند یک نقطه‌ای

در این شکل پیوند از ژن سوم به

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردعقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید