دانلود پایان نامه

انحلال در آب بوده و خاصیت اسیدی ضعیفی دارد (۹/۹=pKa) . انحلال پذیری آن و برخی از مشتقاتش در جدول(۱-۳) آمده است.

جدول۱- ۳- انحلال پذیری فنول و برخی از مشتقات کلر و نیتروژن دار آن ]۷،۸،۹[

فنول به عنوان یک گند زدا استفاده می شود. فنول با غلظت بالا می‌تواند باعث سوختگی پوست شود. ترکیباتی که در آن بیش از یک گروه هیدروکسیل

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Persan :، toits، mouillés)، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید