دانلود پایان نامه

ویژگی های افراد با سازگاری عاطفی

  • در ایجاد رضایت و اثبات وفاداری توانا است.
  • از ایجاد رضایت برای دیگران بیشتر لذت می برد تا کسب رضایت برای خود.
  • از اوقات فراغت خود، ساعاتی خلاق می آفریند و آن را صرف فعالیت های مانند توجه به پیشرفت اطلاعات، امور خانواده و جامعه اش می کند.
  • در یادگیری تواناست و از اشتباهات خود برای موفقیت های بعدی درس می گیرد.
  • از ترس و اضطراب و تنش نسبتاً راحت است.
  • بر مشکلات غلبه می کند و به سوی مقصد پیش می تازد.

رشد عاطفی مانند هر نوع دیگر کمال، آرمانی است که هرکس می تواند گام به گام به آن نزدیک شود. (رجبی، 1384)

سازگاری شغلی

اصطلاح سازگاری شغلی اغلب برای خلاصه کردن فرآیندهایی استفاده می شود که هر فرد طی آن مهارت های کلی و تواناهایی را که برای برآوردن نیازهای محیط شغلی لازم است را بالا می برد. (رایت[1]، 1980 به نقل از استراتر[2]و لاستینگ[3]، 2003)

سازگاری شغلی عبارت است از اجرای درست وظایف کاری در سطح ملی و در یک فرهنگ خاص. (ویلیامز[4]و کوپر[5] ، 2002)

دلفگاو[6](2007) سازگاری شغلی را به عنوان داشتن نگرش های مثبت نسبت به اهداف شغلی و تا زمانی که فرد نتواند در محیط شغلی و موقعیت ها ارتباط برقرار کند در عملکرد شغلی نتایج مورد انتظار را بدست نمی آورد. (گلن[7]، 2001).

سازگاری با فشارهای کاری مفهوم کلیدی در فهم چگونگی ارتباط افراد با نقش های کاری شان است. افراد در محیط های کاری با انواع مختلف تقاضا روبرو می شوند که ممکن است سطح هماهنگی و سازگاری آنها را کاهش دهد. مثال هایی از عوامل فشارزای شغلی شامل کار بیش از حد، مشکلات مربوط به نقش، کنترل ضعیف بر کار، فقدان حمایت از جانب کارفرما و همکاران و تعارضات بین فردی می باشد.

این عوامل ممکن است به علایم روانشناختی (مثل افسردگی، بی قراری و فرسودگی)، علائم رفتاری (مثل غیبت از کار، پرخاشگری) و علائم فیزیکی (مثل سر درد، عرق ریزی، تپش قلب) منجر گردد. (بیکر[8]و همکاران، 2005)

سازش شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال. سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است. به عنوان مثال عواملی نظیر ارتباط متقابل با سایرین، دید مثبت نسبت به شغل، درآمد کافی و ارزش گذاری به کار باعث می شوند که فرد با شغل خود سازگار گردد و به آن ادامه دهد. (شفیع آبادی و ناصری، 1386)

مطلب مرتبط :   تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

سازش شغلی با کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار مشخص می شود. سازش شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می شود. از این رو در تعریف سازگاری بر عوامل فردی، حمایت اجتماعی و عوامل کاری تاکید می شود. (کیانگ چی[9]و یانگ چی یو[10]، 2007)

سازگاری شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری و سودآوری کارکنان نسبت به سازمان تعلق و وابستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. (مقیمی، 1388)

عمل به باورهای دینی

در سرتاسر تاریخ و در ورای نهان گاه های تاریک کهن ترین فرهنگ های نژاد بشری، دین مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشری بوده است. برای فهم تاریخ و حیات بشری، فهمیدن دین ضروری است و در جهان برای درک مفهوم زندگی آنگونه که در نگرش های اغلب متفاوت با دیدگاه ما ملاحظه می گردد، باید مکاتب و ادیان ملل دیگر فهمیده شود.

دین پدیده ای گرانمایه و پیچیده است که نه تنها از پیچیدگی ای برخوردار است که حاکی از لزوم حفظ جنبه های ظاهری و باطنی در کنار هم است بلکه در شکل های اعتقادی متنوعی وجود داشته و دارد. (اسمارت، ترجمه گودرزی، 1383)

در لغت نامه دهخدا واژه دین به معنای کیش، طریقت و مسئولیت آورده شده است. ویلیام جیمز[11]در کتاب دین و روان خود در تلاش برای ارائه تعریف مفهومی از دین اینگونه بیان می کند که: « مذهب عبارت خواهد بود از تجربه  احساس رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه وابستگی ها روی می دهد. بطوری که انسان از این مجموعه درمی یابد که بین او و آن چیزی که آن را امر الهی می داند رابطه ای برقرار کرده است. و از آنجایی که این ارتباط یا از روی عقل و یا بوسیله اجرای اعمال مذهبی برقرار می گردد مسلم است که فلسفه و علم کلام که مربوط به عقل و سازمان های کلیسا و روحانیت است از بحث ما خارج بوده و ما فقط به تجارب شخصی و فردی مذهب می پردازیم و از علم کلام یا سازمان های روحانیت کمتر صحبت خواهیم کرد.»

مطلب مرتبط :   عوامل مؤثر در ارزیابی رخداد های فشارزا

تلاش در جهت تشخیص و شناساندن نقش دین و باورهای دینی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان ها همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه مذهب و معنویت و نقش آن در سلامت روانی افراد، اهمیت این مساله به مراتب بطرز پر رنگ تری شکل گرفته است. هم اکنون بیش از 30 اقامتگاه در دانشگاه های مختلف جهان بر دوره های خاص آموزش برای پرداختن به باورهای معنوی و مذهبی بیماران تاکید دارند و رهنمودهای انجمن روانپزشکی آمریکا در 1995 برای بذل توجه به باورهای معنوی و مذهبی بیماران نقش مثبتی را در نظر می گیرند که مذهب و معنویت می توانند در درمان بیماران روانی ایفا کنند. (فغانی، 1389)

در نگاهی به تعریف دین از دید بزرگان می توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

علامه طباطبایی: دین روش مخصوص در زندگی است که صلاح دنیا را به گونه ای که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تامین می کند. (طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 342)

دین در عرف قرآن همان سنت اجتماعی جاری سنت اجتماعی جاری در جامعه است که می تواند دین حق فطری باشد یا دین تحریف شده از راه حق. (طباطبایی ، ج 10، ص 131)

آیت الله جوادی آملی: معنای لغوی دین انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزاست و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد. (جوادی آملی، 1377)

ملکیان: مجموعه گزاره هایی که پس از اعمال روش شناسی علوم تاریخ درمورد سخنان به جا مانده از مرجع یا مراجع فوق سوال یک دین صدورشان از آن مرجع یا مراجع احراز شود، دین نام دارد. (مجله نقد و نظر، ش 2، 1374، ص 10)

[1]. Wright

[2]. Strauter

[3]. Lusting

[4]. Williams

[5]. Cooper

[6]. Delfgauw

[7]. Glenn

[8]. Baker

[9]. Kuangch

[10]. Yingchiou

[11]. William James

دسته بندی : مقالات