دانلود پایان نامه

می‌گردند. برای مثال، ژن‌های کد کننده پروتئاز اختصاصی سیستئین آسپارتیک اسید (کاسپازها) به طور فراوانی در سلول‌های سرطانی جهش می‌یابند [۷۰].

یکی از اولین و پرکاربردترین کمپلکسهای پلاتینی، کمپلکس سیس پلاتین، شکل (۱-۱۷) می باشد.

شکل (۱-۱۷): سیس پلاتین یکی از مؤثرترین داروهای موجود برای درمان سرطان تخمدان یا بیضه است.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره personnage، ۱۳۰۳، (هجری، قمری)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید