دانلود پایان نامه

مقیاس حوضه آبریز از توابعی جهت کوچک مقیاس کردن داده های مدل های جهانی استفاده می شود (دتینگر و همکاران۱۶، ۲۰۰۴). دانش تغییر اقلیم در مقیاس جهانی و منطقه ای نسبتا گسترش یافته و مدلهای اقلیمی برای مناطق ایستگاهی با شبکه بندی مناسب Km 50-10 کوچک مقیاس می شوند. بسیاری از روش هایی که بکار می رود بر اساس تصحیحات تجربی جهت شبیه سازی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید