دانلود پایان نامه

بندی کردند:
۱- روش رگرسیونی
۲- روش توابع احتمالاتی
۳- روش طبقه بندی هواشناسی که در آن مناطق با آب و هوای مشابه در یک گروه قرار می گیرند.
۴- روشهای دینامیکی که در واقع به اجرای مدلهای با تفکیک مکانی بالا توجه دارد.
مزیت روشهای کوچک مقیاس کردن آماری این است که از لحاظ محاسباتی کارآمد است و امکان بکارگیری تعداد زیادی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نورکافت، گارد۴۴رنگ، دستخوش، نامطلوب،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید