دانلود پایان نامه

چرخه به قرار زیر است:

شکل ۴: نمودار مراحل انجام کار
همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود مراحل انجام کار از جمع آوری اطلاعات کاربر آغاز می گردد و پس از نوشته شدن سناریو که حدود ۱۰ عملیات را در بر می گیرد، و پس از برنامه ریزی برای انجام تست ها، بندهای مربوط به ارزیابی مکاشفه ای را طراحی کرده و بر اساس آن کاربران را انتخاب

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهاستاد راهنما، طلاق، امام صادق
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید