دانلود پایان نامه

فعالیت‌هایشان ضیط می‌شود. از فیلم‌های ضبط شده برای اندازه‌گیری میزان موفقیت در به اتمام رساندن امور توسط کاربران استفاده می‌گردد.[۱۶]
۴-۲- چرخه مورد استفاده در تحقیق:
در سال ۲۰۱۱ چرخه ای برای تلفیق این دو روش و مراحل کار طراحی گردید[۱۷] که در آن تمامی مراحل مربوط به تلفیق دو روش به کار رفته در این تحقیق را نشان می دهد. این

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد تقاضای نهاده، حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات، عرضه و تقاضا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید