دانلود پایان نامه

اما زمانی که یک گروه متیلنی به زنجیره اضافه می شود، به علت افزایش انعطاف پذیری، کمپلکس حاصل از حالت مسطح خارج می شود. بنابراین این سری از کمپلکسها نسبت به عوامل فضائی گزینش پذیری بیشتری را از خود نشان می دهند. مطالعه پتانسیل اکسایش و کاهش فلز مرکزی در سری کمپلکسهائی با لیگاندهائی نظیر N2O2 نیز انجام شده است که نتایج برخی از این

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع خودمختاری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید