دانلود پایان نامه

لیگاندهای دهنده ی سیگما هم عامل فضائی و هم عامل الکترونی شرایط نا مساعدی را فراهم می کنند. اما در لیگاند محوری بنزیل آمین وجود گروه متیل و ایجاد فاصله مناسب شرایط مساعد را برای سنتز این گونه فراهم می کند .

.بر اساس چنین برداشتی، انتظار می رفت که با افزایش یک گروه متیلن در زنجیره آمین (Me-salbn) بتوان کمپلکسهائی با

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد چرخ‌گردان، قطاع، رشته‌ای، متناسب،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید