پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ شخصیت C

شخصیت C

اگر شما ظاهرتان مثل تیپB  اما درونتان سرشار از خشم،خصومت،رقابت جوییاحساس فوریت زمانی و سایر خصوصیا تیپA باشد آن وقت روانشناسان به شما می گویند تیپC.در واقع شما دارید همه چیز را به اصطلاح میریزید توی خودتان تا ظاهر آرامتان را حفظ کنیدو اگر واقعا اینطور باشید آن وقت مستعد بیماری های سرطانی خواهید بود.محققان دریافتند که این گروه از آدمها،این الگوهایشان را حتی بعد از ابتلا به بیماریهای سرطانی نیز ادامه می دهند؛یعنی آنها این تمایلات بیرونی را باز هم در خودشان می ریزند و چیزی بروز نمی دهند.روانشناسان به افراد تیپ C پیشنهاد می کنند به جای اینکه خشم خودشان را سرکوب کنند آن را بیرون بریزند و برای اینکه آرام شوند متون ریلکشن استفاده کنند.آن ها به این افراد می آموزند که چگونه خشم خودشان را بدون این که در خودشان بریزند مدیریت کنند.همچنین با استفاده از مهارتهای جرات ورزی به این گروهاز افراد می آموزندکه چگونه قاطعانه و محترمانه از حقوق خودشان دفاع کنند.

تیپ شخصیتی C(افراد مستعد سرطان)

تیپی از شخصیت که به بیماری سرطان دچار می شود و نسبت به انواع دیگر شخصیت ها بلافاصله بعد از ابتلا به سرطان سریعتر و زودتر از سایر بیماران ازپا درمی آیند و مشخص شده که این نوع تیپ از شخصیت ها در اثر استرس ها و اضطراب ها نسبت به افراد عادی مرگ زودرس پیدا می کنند.

تیپ شخصیتی Cبا ویژگی های ذیل مشخص می شود.

  • سرکوبی عواطف همچون هیجانات،عصبانیت و درحین حال حفظ آرامش در ظاهر.
  • ناتوانی در غلبه بر فشارهای روانی و عصبی و همچنین در اثران احساس نومیدی و درماندگی کرده ودرنهایت افسرده می شوند.

این اصطلاح را برای اولین بار آیزنگ و کرومارت بکاربردند.

آیزنگ(1988) افراد مستعد سرطان برخلاف افراد مستعد بیماری کرونر قلبی تمایل به تعادل،آرام بودن،کمروبودن حالت بیمارگونه و اجتناب از تعارض،جستجوی نظم،مجاب بودن،دفاعی بودن دارند و تظاهرات هیجانی را سرکوب می کنند و در رویارویی با استرسها بین فردی که منجربه احساس ناامیدی،درماندگی و سرانجام افسردگی می شوند.این احساسات به نوبه خود منجربه سطح بالایی کورتیزول و بالاخره تضعیف سیستم ایمنی می شوند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی