پایان نامه درباره مواد مخدر/: دوستان ناباب و اعتیاد

معاشرت با دوستان ناباب

عضویت در گروه همسالان برای نخستین بار كودكان را در فرایندی قرار می دهد كه بیشترین میزان جامعه پذیری به صورتی ناخودآگاه و بدون هرگونه طرح سنجیده ای در آن انجام می پذیرد. گروه همسالان برخلاف خانواده و مدرسه، كاملا حول محور منافع و علایق اعضا قرار دارد. اعضای این گروه می توانند به جستجوی روابط و موضوع هایی بپردازند كه در خانواده و مدرسه با تحریم مواجه است.تقریباً در ۶۰ درصد موارد، اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد.

همانطور که در نمودار مشخص است ارتباط و دوستی با همسالان مبتلابه سوء مصرف مواد، مهم ترین عامل مستعدكننده برای ابتلای نوجوانان و جوانان به اعتیاد در شهرستان کاشان است. مصرف كنندگان مواد برای گرفتن تأیید رفتار خود از دوستان سعی می كنند آنان را وادار به همراهی با خود نمایند. نظریه همنشینی افتراقی مؤید این دلیل می باشد. در این نظریه، كجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است كه فرد رفتار نابهنجاری را در خلال فرایند جامعه پذیری و یادگیری فراگرفته و آن را از طریق همانندسازی یا درونی كردن ارزش ها، در درون خود جایگزین كرده است و به صورت رفتار بروز می دهد. در این تحلیل، خانواده، دوستان و گروه همسالان بیشترین نقش را برعهده دارند.

گروه همسالان، بخصوص در شروع مصرف سیگار، بسیار مؤثرتر است. بعضی از دوستی ها صرفاً حول محور مصرف مواد شكل می گیرد.

عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد
نام عامل درصد تأثیر تعداد افراد شامل در نمونه
معاشرت با دوستان ناباب 30% 18 نفر
ناراحتی و فشارهای روانی 20% 12 نفر
بیکاری 5/12% 8 نفر
لذت جویی و خوشگذرانی 5/12% 8 نفر
اعتیاد والدین و اعضای خانواده 10% 6 نفر
حس کنجکاوی 5/7% 4 نفر
تسکین دردهای جسمانی 5/7% 4 نفر

 

جدول شماره 1: عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن