دانلود پایان نامه

فاضلاب مشخص و قبل از خالی شدن آب در محیط جدا شود. حضور مقدار خیلی کم رنگ در آب ( حتی کمتر از (۱ppm در بعضی رنگ ها ،به وفور مرئی است و روی کیفیت آب و گاز محلول در دریاچه ، رودخانه ها و سایر آب ها موثر است]۱۴.[
به گفته باراتتال۴۰حذف رنگ اغلب مهم تر از حذف مواد آلی غیر رنگی محلول است که معمولا کسر بزرگی از اکسیژن مورد نیاز

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های برگیرنده، ۳-۱۰-، خطا۲۹:، مستنداتی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید