دانلود پایان نامه

از بین برود و اگر این مقدار خیلی کم باشد، تعداد فرزندان تولید شده کافی نخواهند بود. این نرخ برای جمعیت هایی با اندازه ۳۰ تا ۲۰۰ مورد در محدوده ۵/۰ تا ۱ خواهد بود.

۳-۳-۱-۶ جهش
عملگر جهش به GA اجازه می‌دهد تا ژنهایی که شانس حضور در جمعیت اولیه را نداشته‌اند وارد نسل گرداند. مقادیر ژنها با توجه به احتمال جهش تغییر می‌یابند.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد (۳-۴)، دودویی، ۳-۴)،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید