پایان نامه منابع مالی شهرداری؛شهرستان شاهرود

موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود

همانگونه که درنقشه شماره 2-3 مشخص است شهرستان شاهرود يکي از چهار شهرستان استان سمنان مي باشد و از نظر وسعت , بزرگترين شهرستان محسوب مي شود.

شهرستان شاهرود درسال 1385دارای مساحتی بالغ بر 51762 کیلومتر مربع وبا جمعیت 234825نفر ازشمال به ارتفاعات البرز ومرز شهرستانهای گنبد کاووس گرگان ، علی آباد ،مینودشت ،رامیان وجاجرم وازشرق به مرز شهرستان سبزوار وازجنوب به دشت کویر ومرزاستانهای اصفهان ویزد واز مغرب به شهرستان دامغان مرتبط می باشد .حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان شاهرود 54 درجه و 33 دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی 34 درجه و 13 دقیقه قرار داشته و حداکثر ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1970 متر است . طول محور ارتباطی تهران – مشهد 270 کیلومتر بوده که بیش از 200 کیلومتر آن در محدوده  شهرستان شاهرود قرار دارد .

ازنظر تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود ، دارای چهار بخش به نام های مرکزی ، بسطام ، بیارجمند و میامی و دوازده دهستان است که بخش مرکزی با مساحتی در حدود 21498کیلومتر مربع ، بیش از چهل درصد مساحت شهرستان ( 42 درصد)را بخود اختصاص داده است و بعد از آن بخش بیارجمندبا 37درصد دررتبه دوم وبخش میامی با 8358کیاومتر مربع (17 درصد ) در رتبه سوم ازنظر وسعت منطقه قرار می گیرد.

در میان دهستان های شهرستان ، دهستان طرود و بیارجمند بزرگترین و دهستان رضوان و ده ملا  کوچکترین دهستان شهرستان شاهرود را تشکیل می دهد.

 

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادي‌هاي داراي سكنه وكل آبادي هاي شهرستان- سال 1389

بخش شهر دهستان آبادي‌هاي داراي سكنه كل آبادي‌ها
      كل شهرستان………. 6 12 242 728
بخش بسطام……………….. 3 2 60 170
بخش بيارجمند…………… 1 2 46 118
بخش مرکزي………………. 1 3 62 158
بخش ميامي……………….. 1 5 74 282

مأخذ- دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري سمنان- سال1389

 

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان- سال 1385

 

شهرستان

بخش مساحت دهستان مساحت (کیلومتر مربع ) تعداد آبادی
خالی از سکنه دارای سکنه جمع
 

 

 

 

شاهرود

مرکزی 21497 حومه 1018 40 28 68
ده ملا 466 14 10 24
طرود 20013 42 24 66
بسطام

 

3081 خرقان 1511 69 53 122
کلاته های غربی 1570 41 7 48
بیارجمند

 

18827 بیارجمند 12486 46 12 58
خوارتوران 6341 26 34 60
میامی

 

 

8358 رضوان 375 15 8 23
کلاته های شرقی 2977 35 21 56
میامی 2087 94 25 119
نردین 1193 31 4 39
فرومد 1724 33 16 49
جمع 4   12   486 242 728

مأخذ : نتایج سرشماری جمعیت وسواد درآبادیهای استان سمنان :1385لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)